Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 2/2013

 

 

CZECH STONE CLUSTER, družstvo, Severočeský pískovec - nový hráč na obzoru, 4. mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Článek se zabývá postupným uváděním nového pískovce na český trh, který v budoucnu podpoří financování inovačních a vzdělávacích projektů klastru. Na článek navazuje referát o mezinárodní konferenci využívání zdrojů nerostných surovin, která se uskutečnila ve dnech 10.-12 dubna 2013 v Mostě. Jejími hlavními organizátory byly Czech Stone Cluster, družstvo a VŠB - Technická univerzita Ostrava.

 

Václav Rybařík, Kamenná díla sochaře Jaroslava Horejce

Český sochař a průmyslový výtvarník Jaroslav Horejc (1886-1983) se věnoval především užitému umění, ale vytvořil i řadu plastik, z nichž mnohé byly reprodukovány v pískovci, mramoru, travertinu, opuce a dioritu.

 

Natalie Belisová, Lomy v kaňonu Labe (1)

Autorka mnoha knih a statí o kulturních a přírodních památkách Děčínska, která působí ve Správě Národního parku České Švýcarsko, tentokrát podrobně mapuje všechny bývalé lomy v labském kaňonu mezi Děčínem a hranicí se Saskem. Tzv. labský nebo děčínský pískovec se zde lámal stovky let; jedna z nejstarších zmínek o této činnosti pochází z roku 1557.

 

Zdeněk Salzmann, Kámen v popisu kultur

Studium funkcí a významu kamene v různých společnostech by nemělo chybět v teoretické výzbroji žádného kulturního antropologa včetně etnografů, kteří se připravují na terénní výzkum společností, o jejichž kulturách se ví jen málo nebo téměř nic.

 

Václav Rybařík, Kámen v pražské architektuře a obnově památek v letech 1960-1989

Článek navazuje na autorův materiál Kámen v poválečné obnově Prahy 1945-1960 (KÁMEN 18, 2012, č. 2, s. 23-29) a zabývá se obdobím od přijetí nové ústavy 1960, která ještě posílila postavení Prahy jako vzorného "socialistického velkoměsta". V období centrálně a ideologicky řízeného hospodářství vznikly nicméně stovky staveb, které stojí dodnes a na nichž byl často v hojné míře uplatněn přírodní kámen.

 

Petr Pauliš, Minulost a současnost českého uranu

Autor se zabývá pohnutou historií uranových (původně stříbrných) dolů v Jáchymově a využitím uranové rudy v průběhu dalších let, které se exponenciálně rozšířilo v souvislosti s vývojem atomové bomby Sovětským svazem, pod jehož politický a hospodářský vliv se země po roce 1948 dostala. Autor si všímá i dalších těžebních lokalit - Příbrami, Stráže pod Ralskem a Rožné.

 

KAMENOSOCHAŘSTVÍ-RESTAURÁRORSTVÍ BOHUMIL PÁNEK, Restaurování kašen z přírodního kamene

O této restaurátorské firmě obvykle referujeme v souvislosti s rozsáhlými pracemi na Pražském hradě včetně katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Její pracovníci se ovšem zabývají i menšími památkovými objekty, např. kamennými kašnami. Ty tvoří nejednou dominantu pěších zón nebo náměstí a zasluhují si stejnou péči jako velké památky.

 

Ing. LADISLAV JANČA dsts,  Systémy na tryskání za vlhka torbo®

Firma je od roku 1999 výhradním zástupcem systémů torbo®, které od roku 1984 vyrábí původně kamenická německá firma torbo® Engineering Keizers GmbH. Systémy tryskání za vlhka snižují oproti běžnému pískování prašnost až o 95 %. Využívají směs abraziva a vody v poměru 80:20. Lze je mj. použít k čištění památek a fasád z přírodního kamene, odstraňování graffiti nebo tryskání ocelových konstrukcí ve stavebnictví.

 

EKOSTAT, a.s., I odpad může být surovinou

Rozhovor se týká úlohy klastru EKOGEN o.s. a především prováděcí firmy EKOSTAT a.s., která se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a aplikací stavebních materiálů, využívajících JAOM (jemné anorganické odpadní materiály) z tepláren, elektráren, kamenolomů a dalších provozů. Výstupem může být umělé kamenivo, používané do betonu, ale také fasádové systémy a další produkty.

 

REMMERS CZ s.r.o., Široký záběr MgA. Josefa Červinky v oboru restaurování

Rozhovor s restaurátorem a sochařem MgA. Josefem Červinkou, který se víc než 15 let pohybuje v oboru restaurování a ochrany kulturních a uměleckých památek a ke své práci často využívá produkty firmy REMMERS. Jeho specialitou je restaurování polychromovaných i nepolychromovaných děl z přírodního nebo umělého kamene.

 

SEVERE spol. s r.o., Zkvalitňujeme a rozšiřujeme náš sortiment

Firma s velkokapacitními prodejními sklady v Čestlicích u Prahy a v Grygově u Olomouce neustále rozšiřuje okruh zákazníků. Protože větší investiční akce ve stavebnictví jsou v podstatě pozastaveny, přesunulo se těžiště odbytu firmy SEVERE spol. s.r.o. k bohatší privátní klientele a jejím rodinným domům.

 

KÁMEN HUDČICE, s.r.o., Se slavnou minulostí v zádech

Firma na těžbu a zpracování žuly má za sebou víc než devadesátiletou tradici. V druhé polovině 20. století patřil navíc hudčický provoz k vlajkovým lodím československého kamenoprůmyslu. Dnes firma navazuje na slavnou tradici. Její šedomodrá žula patří k nejkvalitnějším a najdeme ji a mnoha místech od pražského metra po kolonádu v Mariánských Lázních.

 

JOSEF ČERMÁK - PROMÉTHEUS, Výroba kvalitního ručního nářadí pro kamenickou, sochařskou a restaurátorskou obec

Firma nenabízí jen kované nářadí na kámen, ale i tečkovací strojky, kružidla, stojany, točny, pneumatická kladiva a kompresory. Důležitou součástí její nabídky je zakázková výroba na přání objednatele.

 

Jiří Slouka, Kamenné kříže (1): K typologii a výskytu křížů

Kamenné kříže archaických tvarů, které nacházíme ve volném terénu, lze rozdělit na základní typologické skupiny: kříže stélové, kruhové a tlapové neboli listové. Nejvzácnější jsou kruhové kříže, kterých je 55 z celkového počtu 1400 evidovaných. Nejhojnější jsou kříže tlapové.

 

GALERIE: Sochařský park na hořickém Gothardu (10)

V roce 1994 přijel do Hořic na mezinárodní sochařské sympozium nestor českých sochařů v kameni Miloslav Chlupáč (1920-2008). Dalšími účastníky byli Japonec Shinji Sakai (1945), Američan Allan Tollakson (1955), Němka Birgit Knappe (1955), Ital Alberto Timossi (1965) a Číňanka Xiu Quin Li (1953).

 

Drahomíra Březinová - Barbora Dudíková Schulmannová, Náhrobek J. O. Krannera a dva náhrobky od Josefa Zasche na Olšanských hřbitovech

Zatímco v prvním popisovaném hrobě byl J. O. Kranner (1801-1871) pohřben, v druhém případě je významný architekt Josef Zasche (1871-1957) autorem dvou hrobek - jedné z mušlového vápence, druhé ze světlé šedé žuly.

 

Alexander Hejl, Stavba pomníků pro padlé československé vojáky na území Ruska (7)

Autor se tentokrát věnuje pomníkům padlým československým legionářům z let 1918-1919 v Omsku a v městech na Transsibiřské magistrále - Barabinsku, Novonikolajevsku, Tomsku, Krasnojarsku a dalších.

 

Jiří Traxler, Árie periferie. Písně uliček, pavlačí a zapadáků (1)

První díl nového seriálu předního etnomuzikologa a hudebního skladatele Jiřího Traxlera se zabývá "žebráckými operami" velkoměstské periferie. Fandila jim a rozšiřovala je bohéma, univerzitní studenti a umělecká inteligence Prahy a dalších velkých měst.

 

 

 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2013