Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 1/2014

 

 

Zbyněk Richter, Pokrývačské břidlice - značné rozdíly v opracování a kvalitě

Jednotlivé typy pokrývačských břidlic se vyznačují značnými rozdíly, i když byly formovány ve stejném geologickém období a jde o geograficky blízké lokality. Autor srovnává štípatelnost a velkost šablon břidlic ze španělských lomů Juanita a Ultimoreo.

 

Zdeněk Salzmann, Jak se poukazuje na kámen v českých významových slovnících

Slovo kámen má jednak význam základní, který se vztahuje k hornině nebo jejímu kusu, dále významy speciální, dané přívlastkem - a konečně přenesené, založené na podobnosti nebo souvislosti mezi popisovanými jevy.

 

Jiří Slouka, Kamenné kříže III: Pátrání po účelu křížů

Autor si všímá různých účelů kamenných křížů a důvodů jejich vztyčení. Kultovní význam bývá zpravidla až druhotný, zatímco primární mohl být účelový. Často označoval rozcestí, měl funkci mezníku nebo připomínal tragickou událost.

 

Václav Rybařík, Kamenná díla sochaře Ladislava Kofránka

Před 60 lety zemřel významný český sochař Ladislav Kofránek (1880-1954), jeden z posledních žáků J. V. Myslbeka a vrstevníků Jana Štursy. Autor připomíná jeho dílo v kameni. Většina prací byla realizována v Praze v podobě sochařské výzdoby poválečných novostaveb.

 

Zdeňka Petáková, Nedostatek energií?

Článek shrnuje vývoj, současný stav a prognózu spotřeby energetických nerostných surovin globálně i v rámci ČR. Konstatuje jejich význam pro zachování civilizační úrovně a vyzdvihuje fakt, že ČR disponuje evropsky významnými zásobami hnědého a černého uhlí.

 

Václav Rybařík, Pražské kamenné pamětní sloupy

Kamenné sloupy patří mezi nejvzácnější pražské sochařské památky. Jsou charakteristické vysokým válcovitým dříkem s profilovanou patkou. Stojí na hranolovém podstavci a až na výjimky nesou sochu světce.

 

KÁMEN ENGINEERING s.r.o., Ing. Karel Dušek o čestném uznání z veletrhu FOR ARCH, o veletrhu Marmomacc ve Veroně a významu asociace WONASA

Ředitel firmy Ing. K. Dušek hodnotí veletržní úspěch s tzv. kamenným domem - ekologickou stavbou s obklady a střechou ze štípané pararuly. V souvislosti s veletrhem Marmomacc a 12. zasedáním Světové asociace přírodního kamene WONASA se zamýšlí nad směřováním a budoucností kamenoprůmyslu v Evropě.

 

BOHUMIL PÁNEK - KAMENOSOCHAŘSTVÍ-RESTAURÁTORSTVÍ, Od Kohlovy kašny k Býčímu schodišti

Rozhovor je ohlédnutím za restaurátorskými pracemi Bohumila Pánka a jeho firmy v roce 2013 na Pražském hradě. Kromě Kohlovy (nebo také Lví či Leopoldovy) kašny na II. nádvoří se firma zaměřila na rekonstrukci opukového tzv. Býčího schodiště architekta Josipa Plečnika a na opěrný pilíř číslo 9 katedrály sv. Víta.

 

SPONGILIT PP s.r.o., Kamenná krása - těžba a prodej džbánské opuky

Rozhovor s ředitelem firmy Ladislavem Pellerem ml. poukazuje na historii a současný stav firmy, kterou dlouhá léta vedl jeho otec a o které časopis KÁMEN mnohokrát informoval. Společnost funguje dál, její lom je plně funkční a má dost kamene pro všechny zájemce.

 

SEVERE s.r.o., Deset úspěšných let na českém a moravském trhu

Za 10 let působení se stala firma SEVERE s.r.o. známou a ceněnou pro velký výběr kvalitní deskoviny. Mnoho kameníků si už bez materiálu z prodejních skladů v Čestlicích u Prahy a v Grygově u Olomouce nedovede představit svoji práci.

 

AQUA obnova staveb s.r.o., Kvalitní materiály pro obnovu, konzervaci a restaurování

Česká firma, která vznikla v roce 1992, se do dneška podílela na obnově, konzervaci a restaurování více než tří tisíc objektů doma i v zahraniční. Na popularitě jejích produktů POROSIL, PETRA, POROKALK a VAPO mají zásluhu muž stojící v čele firmy Ing. arch. Jan Bárta a jeho dlouholetý spolupracovník Dr. Ing. Jiří Rathouský, DrSc. (+2013).

 

KAMENICTVÍ KADLEC JIŘÍ s.r.o., Jsme schopni vyrobit prakticky cokoliv

Portrét tradiční české firmy se sídlem v Českých Budějovicích, která dovede uspokojit i náročné zákazníky. Její specialitou z poslední doby jsou velkoformátové dlažby a obklady, stejně jako dělicí podsvícené stěny z onyxu.

 

REMMERS CZ s.r.o., Sblížit restaurátorství s památkovou péčí

Rozhovor s Mgr. BcA. Markétou Müllerovou se týká její restaurátorské firmy Rest ART M. Müllerová s.r.o., zkušeností s restaurováním přírodního a umělého kamene - a také s konzervačními a konsolidačními prostředky firmy REMMERS, s nimiž pracuje už od dob studií.

 

Petr Pauliš, Kamenná krása bretaňských kalvárií

Autor si všímá tzv. farních dvorů, jejichž rozkvět v Bretani nastal mezi 15. a 18. stoletím. Byly zřizovány většinou v centru obce, obepínala je kamenná zeď a jejich součástí byl kostel, pohřební kaple, kostnice, hřbitov a nezbytná kalvárie - sochařsky zpracovaná scéna ukřižování Krista.

 

GALERIE: Sochařský park na hořickém Gothardu (12)

V roce 1996 přijeli na mezinárodní sochařské sympozium do Hořic pouze tři sochaři - Jörg Enderle (1956) z Belgie, Marius Kotrba (1959-2011) z ČR a Carla Crosio z Itálie.

 

Drahomíra Březinová - Barbora Dudíková Schulmannová, František Rous (1872-1936) a jeho sochařské dílo na Olšanských hřbitovech

Současník J. V. Myslbeka nebo J. Štursy upadl v zapomenutí, přestože je autorem trigy na budově Národního divadla v Praze, busty Benedikta Rejta v Panteonu Národního muzea i řady zdařilých soch v architektuře a monumentálních hrobek na Olšanských hřbitovech.

 

Václav Rybařík, Prachatický diorit ještě jednou

Článek navazuje na dva předešlé se stejnou tematikou a přináší mj. novou informaci. Prachatický diorit, jehož ložiska jsou už bohužel vyčerpaná, nebyl využíván teprve od konce 18. století, jak se dosud uvádělo, ale k sochařským účelům o 200 let dřív a k architektonickým účelům dokonce o 400 let dřív.

 

Alexander Hejl, Stavba pomníků pro padlé československé vojáky na území Ruska 1918-1920 (9)

Autor se tentokrát věnuje pomníkům padlým vojínům a soše Slavie v Irkutsku. Město se od léta 1918 stalo bojovou základnou Bajkalské fronty a sídlem velitele Východní fronty, od jara 1919 pak i štábu československého vojska a Ministerstva vojenství.

 

Jiří Traxler, Árie periferie. Písně uliček, pavlačí a zapadáků (3)

Článek rozebírá unikátní předávání jednoho nápěvu po dobu téměř pěti staletí - od středověkého popěvku "žáků darebáků" (vagantů) až k popěvku Jana Wericha z poloviny 20. století.

 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2013