Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 1/2013

 

 

MARLITE CZ s.r.o., Džbánská opuka znovu na scéně

Opuky z pohoří Džbán, kterou před lety zpracovávala firma Spongilit PP s.r.o., se po vyřešení všech pracovně právních vztahů ujala firma MARLITE CZ s.r.o., úzce spolupracující s těžařskou firmou TŘEBOCKÝ LOM, s.r.o. Firma MARLITE CZ s.r.o. vznikla v roce 2012 s cílem zpracovávat opět těženou džbánskou opuku z lomu Třeboc a umísťovat výsledky ruční zakázkové práce na trhu.

 

Josef Moravec, Robotizované pracoviště v hořické škole

Článek informuje o projektu robotizovaného pracoviště 3D ve Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích, který byl realizován v rámci programu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod od června 2010 do září 2012. Cílem projektu je zavést špičkové technologie v podobě know how do praxe ve vzdělávací instituci.

 

Jiří Blahota - Vladimír Balda, Rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu

Rozhovor s ing. arch. Vladimírem Baldou, který je jedním ze dvou autorů projektu rekonstrukce historického náměstí ve Frýdlantu, se zabývá kamennými detaily projektu - především použitou dlažbou, novou kašnou a podstavcem bronzové sochy Albrechta z Valdštejna. Při realizaci byl použit čedič z lomu Dubičná, dále liberecká žula firmy Ligranit a.s. a několik druhů polských žul.

 

Václav Rybařík, Pražští kameníci a kamenosochaři na přelomu 19. a 20. století

Přelom 19. a 20. století lze pokládat za zlatý věk pražského kamenictví a kamenosochařství. Byla vystavěna řada monumentálních budov Národním muzeem počínaje a třeba Městskou spořitelnou konče - a na všech se v hojné míře uplatnil kámen. Vůdčí postavení tehdy měly dvě firmy - Ludvík Šalda a Josef Víšek.

 

Zdeněk Salzmann, Jak používali kameny přírodní obyvatelé Jižní Ameriky

Prof. Salzmann ve svém dopise z USA věnuje tentokrát pozornost užívání kamenů v tradičních kulturách Jižní Ameriky, například horkých kamenů při léčení nemocí, vaření, přípravě opojných nápojů nebo vymítání zlých duchů. Kameny obecně pak byly používány ke  hrám, anebo naopak k často krutému trestání provinilců.

 

Jiří Slouka, Z pozoruhodností břevnovského hřbitova, oddělení A

Hřbitov v Praze-Břevnově je známý jako pohřebiště bojovníků proti totalitě, avšak je pozoruhodný i historicky a také kamenicky. Článek věnuje pozornost oddělení A, které je nejstarší. Autor vybral 20 objektů, pocházejících z doby od konce 19. století do roku 2010. Jsou zajímavé z různých hledisek - od obliby různých materiálů v různých dobách až k výjimečnému řemeslnému a uměleckému zpracování.

 

Václav Rybařík, Libnavský pískovec

Odborník na stavební a sochařské kameny Ing. Rybařík se tentokrát zabývá jemnozrnným křemenným pískovcem z lomu Libná na Broumovsku, který patří společnosti Granit Lipnice s.r.o. Kvalitní materiál je oblíbený především mezi sochaři, ale s úspěchem se setkávají i dlažební a obkladové desky. Těžba v lomu Libná je dnes pozastavena, ovšem jen dočasně.

 

Petr Pauliš, Slavná hornická minulost rumunského Banátu

,Významná rumunská ložiska rudných, energetických i nerudných surovin byla většinou po roce 2000 uzavřena kvůli malé rentabilitě těžby. Autor navštívil území Banátu s významnou českou menšinou a slavnou hornickou minulostí - především lokality Ocna de Fier, Dognecea a Moldova Noua.

 

GALERIE: Sochařský park na hořickém Gothardu (9)

První rok existence samostatné České republiky (1993) přijeli do Hořic na sympozium tři čeští a tři zahraniční sochaři - Jiří Kačer (1952), Slavoj Nejdl (1929-2007), Jiří Sobotka (1955), ze zahraničí pak Kypřan Kyriakos Kallis (1960), Rakušan Peter Paszkiewicz (1943) a Němec Erich Reischke (1927).

 

Petr Štěpán, Neapolský záliv: mezi ohněm a vodou

Pobřeží Neapolského zálivu je jediná evropská kontinentální oblast s aktivní vulkanickou činností a zároveň jedna z nejzajímavějších a nejkrásnějších krajin Evropy. Autor se mimo jiné zabývá Sorrentským poloostrovem a ostrovem Capri, který je jeho přirozeným pokračováním, odděleným mořskou průrvou.

 

PŘEČETLI JSME (Václav Rybařík), Jakub Šrek: Žulové lomy Liberecka a Jablonecka

Recenze publikace závodního inženýra společnosti Ligranit a.s. Ing. Jakuba Šreka, která vznikla za podpory jeho mateřské firmy. Publikace si všímá geologických poměrů, těžených žul i lomů Ruprechtice, Hraničná a Černá Studnice (a také netěženého lomu Rochlice). Recenzent knížku všem čtenářům vřele doporučuje.

 

Jiří Traxler, Písně kamenného města (6)

Poslední díl seriálu z pera etnomuzikologa, muzikanta, skladatele a člena naší redakční rady o písňových druzích a žánrech na pomezí lidovosti, inspirovaných hlavním městem, přináší zpěvníček osmi písní s notovým záznamem.

 

Alexander Hejl, Stavba pomníků pro padlé československé vojáky na území Ruska (6)

V tomto díle se autor zabývá především pomníkem padlým československým dobrovolníkům v Čeljabinsku z léta 1918, a také náhrobkem Jiřího Klecandy v Omsku, který zde působil jako spolupracovník profesora Masaryka, pozdějšího prezidenta ČSR.

 

Drahomíra Březinová - Barbora Dudíková Schulmannová - Jana Růžičková, Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (11)

Autorky si všímají mimořádně cenného rondokubistického náhrobku Josefa Gočára pro Růženku Pollertovou z roku 1920. Architektura náhrobku je analogií konceptu Božích muk.

 

GLOBGRANIT®, Specialista na zpracování přírodní žuly

Polská společnost Globgranit®, která se od roku 1999 zabývá zpracováním a prodejem výrobků ze žuly, otevřela na podzim roku 2012 prodejní sklad v Dobrušce - samostatnou organizační složku, vybavenou všemi pravomocemi. Nabízí neformátovanou deskovinu ve standardních tloušťkách a na zakázku navíc prakticky jakékoliv produkty z vlastní žuly i z žul světových.

 

KASPE, a.s., Robustní a přesné kamenické stroje

Společnost Kaspe a.s.je tradiční dlouholetý výrobce strojů pro zpracování kamene, který využívá nové přístupy a inovace k zajištění robustnosti a přesnosti. Také díky tomu mají její mostové pily, brusky a brousicí automaty dlouhou životnost a dobrou pověst.

 

HAUSDORF GRANIT s.r.o., Vysoká kvalita výrobků z kamene

Hausdorf Granit s.r.o. je firma s dlouhou tradicí ve výrobě pomníkových dílů a stavební architektury. Její specialitou jsou klasické urnové hroby, jedno- a dvouhroby, ale i luxusní hrobky. Některé výrobky firma exportuje do Německa a na Slovensko.

 

Jiří Blahota, Denkmal a Ceny B. Remmerse

V Lipsku byly v rámci 10. ročníku evropského veletrhu památkové péče, restaurování a sanace historických budov Denkmal 2012 už tradičně předány Ceny Bernharda Remmerse. Hlavní cenu tentokrát obdržela Elzbieta Lech-Gotthard z Polska za záchranu tzv. podstávkového domu (das Umgebindehaus) v polském Zhořelci (Zgorzelec).

 

 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2013