Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 2/2012

 

 

GRANIT LIPNICE, spol. s r.o., Úspěchy a výhledy božanovského pískovce

 

Božanovský pískovec je kvalitní český přírodní kámen, který je s úspěchem využíván nejen v ČR, ale např. i při opravách Dómu v Kolíně nad Rýnem. Lom v Božanově je nyní nově roztěžen a poskytuje prostor k těžbě na několika pracovištích současně. Dobře technologicky vybavená provozovna v Teplicích nad Metují pak tento pískovec na vysoké úrovni zpracovává.

 

Zdeněk Salzmann, Kamenná památka světového kulturního dědictví

 

Ke Stonehenge - prehistorické památce v hrabství Wiltshire na jihu Anglie - se vrací Zdeněk Salzmann, aby čtenáře obohatil o nové informace o tomto pozoruhodném kamenném objektu, který je od roku 1992 na listině světového kulturního dědictví UNESCO.

 

Václav Rybařík, Kámen při poválečné obnově Prahy a její výstavbě a výzdobě v letech 1945-1960

 

Autor se zabývá uvedeným časovým obdobím, které poznamenal komunistický převrat a znárodnění kamenoprůmyslu v roce 1948. Zastavený dovoz cizích kamenů bylo nutné nahradit kameny domácími, což se podařilo. Město bylo i v té době obohaceno o řadu hodnotných architektonických i sochařských děl.

 

Natalie Belisová, Drobné památky v Českém Švýcarsku

 

Poutavý popis kamenných památek, skrytých ve skalách Českého Švýcarska od odbornice na slovo vzaté - pracovnice Správy Národního parku České Švýcarsko. Tématem se zabývá čtvrt století a věnovala se mu v řadě publikací.

 

(red), Osmdesátiny Bohumila Teplého a jeho nová kamenná křížová cesta

 

Jeden ze zakladatelů časopisu KÁMEN, sochař a restaurátor doc. Bohumil Teplý se v dubnu 2012 dožil 80 let. Je mj. autorem knih O sochařské reprodukci a Konzervování a restaurování kamene. Druhou část článku tvoří informace o autorově nové křížové cestě u chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Cholině u Litovle, provedené z boháňského a libnavského pískovce (Boháňka, Libná).

 

(red), K pětasedmdesátinám Václava Rybaříka, seznam jeho odborných publikací od 2008

 

Kmenový autor časopisu KÁMEN Ing. Václav Rybařík se v dubnu 2012 dožil 75 let. Přinášíme doplněk jeho biografie a bibliografie za léta 20008-2012. Text navazuje na článek k jeho sedmdesátinám (KÁMEN 13, 2007, č. 3).

 

GRANIT HOLEC, spol. s r.o., Špičková výroba kuchyňských desek

 

Rodinná firma založená v roce 1936 si loni připomněla 75 let existence. Je lídrem ve výrobě kamenných kuchyňských desek, ale vyrábí rovněž masivní umyvadla, sprchové vaničky, vyhřívané barové pulty nebo samonosné schody.

 

LIGRANIT, a.s., Novinky v těžbě i uplatnění žuly

 

Firma, která v létě oslaví 20 let své novodobé existence, provedla řadu úprav ve svých lomech Ruprechtice, Hraničná a Černá Studnice, které zjednodušily a zefektivnily těžbu liberecké a železnobrodské žuly cestou nových otvírek a rozšíření počtu pracovišť.

 

KAMENOSOCHAŘSTVÍ-RESTAURÁTOTSTVÍ BOHUMIL PÁNEK, Vstříc nové restaurátorské sezoně

 

Majitel a šéf restaurátorské firmy Bohumil Pánek, jenž od loňska působí rovněž jako předseda Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, seznamuje čtenáře s akcemi, které jeho restaurátory čekají tento rok.

 

TVRZICKÝ - DIAMANTOVÁ TECHNIKA, POTŘEBY PRO KAMENOPRŮMYSL, Užitečná štípačka kamenných odřezů

 

Malou a cenově přístupnou štípačku kamenných odřezů, kterou dodává firma Tvrzický, lze využít při likvidaci zbytků k výrobě zámkové dlažby ze žuly, mramoru nebo konglomerovaného kamene.

 

Jaroslav Podliska - Jan Zavřel, Nové poznatky o konstrukci a petrografické skladbě Karlova mostu v Praze

 

Při poslední rekonstrukci významné středověké památky -  Karlova mostu v Praze - bylo archeologicky i petrograficky prozkoumáno místo východního ukončení jeho konstrukce a těleso navazující sypané nájezdní rampy. Ve zdivu zakrytém od doby svého vzniku zeminou i v přiléhajících středověkých navážkách byla zaznamenaná přítomnost horninových zlomků, vzniklých činností původní kamenické huti. Zjištěné typy pískovců a arkóz z okolí Prahy se vesměs shodují s horninami, lámanými a dováženými ve stejné době na výstavbu katedrály sv. Víta.

 

Václav Rybařík, Architekt Václav Weinzettl (1862-1930)

 

Václav Weinzettl je nerozlučně spojen se sochařsko-kamenickou školou v Hořicích, ať už jako pedagog, nebo jako její dlouholetý ředitel. Neopomíjel však ani vlastní architektonickou, především pomníkovou tvorbu ve východních Čechách.

 

Petr Pauliš, Do Aragonie za aragonity

 

Další z cest Ing. Petra Pauliše vedla do Španělska, na typové naleziště aragonitu Molina de Aragón. Dodnes se tam vyskytují až 7 cm velké šestiboké sloupce šedofialového minerálu.

 

 Jiří Blahota, Přečetli jsme: Ellen Jilemnická

 

Na sklonku loňského roku vydalo nakladatelství Gallery pozoruhodnou monografii Ellen Jilemnické - přední české sochařky, která se jako jedna z mála žen nevyhýbá fyzicky namáhavé práci v přírodním kameni. Jako rodačce z Hořic jí přirostl k srdci především hořický pískovec.

 

Drahomíra Březinová - Barbora Dudíková Schulmannová, Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (9)

 

Autorky tentokrát představují slohově jednotné a pečlivě provedené secesní náhrobky z let 1899-1910, z nichž některé jsou místy posledního odpočinku významných mužů té doby - Maxe Hörba, Bohumila Bondyho a dalších.

 

GALERIE: Sochařský park na hořickém Gothardu (7)

 

Rok 1991, druhý porevoluční, svedl na hořické mezinárodní sympozium sochaře z Francie, Litvy, Holandska, Izraele, Japonska a Československa.

 

Zdeňka Petáková, Přečetli jsme: Román Hora Gimo

 

Krátká recenze románu Ing. RNDr. Vladimíra Sattrana, ředitele České geologické služby po roce 1989 a mj. vyslance ČR v Maroku. Autobiograficky laděný text popisuje zážitky ložiskového geologa včetně expertní práce v neklidných končinách.

 

Alexander Hejl, Stavba pomníků pro padlé československé vojáky na území Ruska 1918-1920 (4)

 

Článek popisuje okolnosti vzniku pozoruhodného žulového pomníku ppor. J. I. Vilímka v Jezerné (Halič) a tzv. Bratrské mohyly na bojišti u Zborova, kterou navrhl arch. Jaroslav Rössler.

 

Jiří Traxler, Písně kamenného města (4)

 

Autor se tentokrát zabývá specifickým písňovým okruhem, tzv. písněmi lidu pražského. Za jejich literárního objevitele je považován Karel Čapek (1890-1938), ale už dříve se jimi zabývali Jaroslav Hašek, Eduard Bass, E. E. Kisch a další.

 

Jiří Blahota - Radomír Dvořák, Jaroslav Hašek a Joseph Heller v lipnické žule

 

Sochař Radomír Dvořák (1959), který se stal známý svým Národním památníkem odposlechu v žulových lomech v okolí Lipnice nad Sázavou (2005-07), teď pracuje na rozměrném objektu z lipnické žuly, jenž naznačuje souvislosti mezi Jaroslavem Haškem s jeho Švejkem a Američanem Josephem Hellerem s jeho hrdinou Yossarianem z Hlavy XXII.

 

Lenka Dědečková, Možnost využití alkalicky aktivovaných materiálů jako umělého kamene

 

Mezi materiály vhodné pro alkalickou aktivaci patří především popílek, struska a metakaolin; lze je potom použít např. v restaurátorství nebo při výrobě umělého kamene či dekorativních předmětů.

 

 

 

 

 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2012