Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 3/2012

 

 

KÁMEN OSTROMĚŘ, spol. s r.o., Hořický pískovec neztrácí na popularitě

Tradiční těžař a zpracovatel pověstného českého přírodního kamene - hořického pískovce z lomu v Podhorním Újezdě - je proslulý jako dodavatel materiálu pro umělecké školy, sochařská sympozia i významné kamenické, kamenosochařské a sochařské zakázky.

Jiří Blahota, Za Ivanem Jilemnickým

V květnu 2012 zemřel ve věku 67 let jeden ze zakladatelů časopisu KÁMEN, sochař Ivan Jilemnický. Pocházel z východočeských Hořic, vystudoval tamní sochařsko-kamenickou školu a během plodné tvůrčí dráhy vytvořil desítky pozoruhodných soch a objektů z pískovce a ze dřeva.

Jiří Blahota - Ján Stempel, Záleží na investorovi a okolním prostředí

Rozhovor s doc. Ing. arch. Stempelem z Fakulty architektury ČVUT v Praze o přírodním kameni v architektuře. Architekt jej s úspěchem využíval v minulých letech a v této praxi pokračuje i v architektonické kanceláři Stempel&Tesař, převážně v nově navržených rodinných domech.

Zdeněk Salzmann, Odvozeniny od slova kámen

Známý antropolog a lingvista, žijící v USA, hodnotí tentokrát odvozeniny od slova kámen, kterých je daleko víc, než by člověk předpokládal. Ukazuje se, že kámen je důležitý nejen jako stavební a sochařský materiál, ale i jako lexikální jednotka, tj. základ odvozenin.

Jiří Blahota, Svátek kameníků a kamenosochařů

Článek informuje o vystavovatelích i doprovodných akcích mezinárodní výstavy kamene, kamenických výrobků, strojů, nářadí a technologií KÁMEN HOŘICE 2012. V jejím rámci se např. uskutečnila Valná hromada Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, zasedání Sektorové rady pro těžbu surovin - a bylo představeno hitech 3D robotické pracoviště, které od nynějška vlastní hořická kamenická a sochařská škola.

Václav Rybařík, Zde stávala osada Ležáky

Autor odkrývá málo známou skutečnost, že většina mužů, zastřelených fašisty v obci Ležáky nedaleko Skutče, byla zaměstnaná v okolních žulových lomech. Strojovna jednoho z lomů  hrála důležitou úlohu - odtud vysílala ilegální vysílačka Libuše, kterou obsluhoval telegrafista Jiří Potůček-Tolar z výsadku Silver A.

Barbora Dudíková Schulmannová, K narozeninám Drahomíry Březinové

Článek k 80. narozeninám dlouholeté pracovnice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, autorky řady článků a publikací o užití přírodního kamene v architektuře včetně funerální, stejně jako mnoha výstav (např. Geologický obraz Československa 1968 nebo Drahé kameny a šperky Československa 1980-1986).

REMMERS CZ s.r.o., Restaurátor Vojtěch Pařík o restaurování Wimmerovy kašny v Praze

Vojtěch Pařík po vzpomínkách na restaurátorské práce na lipském kostele St. Thomaskirche, které vyšly v lednu tohoto roku, tentokrát popisuje náročné restaurátorské zásahy na Wimmmerově kašně za použití přípravků firmy Remmers.

SEVERE spol. s r.o., Ukázky nabízeného kamene špičkové kvality

Velkoobchod s přírodním kamenem s dvěma prodejními sklady u Prahy a u Olomouce představuje výběr z nejzajímavější nabízené deskoviny.

MŠENSKÉ PÍSKOVCE, spol. s r.o., Tradiční kámen, nové zaměření

Firma ze Mšeného-lázní, těžící a zpracovávající kvalitní mšenský pískovec, z něhož vznikla v minulosti řada pozoruhodných prací, se dnes zaměřuje především na akvarijní kameny a zahradní architekturu.

MCAE Systems, s.r.o., Robotizované pracoviště pro hořickou školu

Firma MCAE Systems, s.r.o. z Kuřimi předvedla na výstavě KÁMEN HOŘICE 2012 zařízení pro počítačové hitech sochařství-modelování pomocí skeneru  a robota pro pětiosé obrábění, které dodala tamní kamenické a sochařské škole.

Václav Rybařík, Sto let Obecního domu hlavního města Prahy

Před sto lety byl dokončen a slavnostně otevřen Obecní dům, zvaný též Reprezentační dům, nejhonosnější pozdně secesní budova v Praze a u nás vůbec. K jeho realizaci a konečnému úspěchu přispěly nemalou měrou i náročné kamenické práce.

Petr Štěpán, Kamenné podoby - podoby kamenů

Článek o kamenných útvarech především v pískovcových oblastech Českého ráje, které připomínají zvíře nebo lidskou bytost a byly středem pozornosti především v období romantismu.

Lenka Dědečková, Možnost využití alkalicky aktivovaných materiálů jako umělého kamene

Mezi materiály vhodné pro alkalickou aktivaci patří především popílek, struska a metakaolin. Lze je potom využít např. v restaurátorství nebo při výrobě umělého kamene či dekorativních předmětů.

Drahomíra Březinová - Barbora Dudíková Schulmannová, Enrique Stanko Vráz

Krátký článek o svérázném českém cestovateli (1860-1932), jeho pozoruhodném hrobě z vrančického syenitu na Olšanských hřbitovech - a také o tomto kameni a jeho využití v architektuře.

Zdeňka Petáková, Unikátní novodobé ošetření zprávy o hnědouhelném dolu z roku 1766

Autorka informuje o zprávě J. P. Habela z roku 1766, psané německy a kurentem a opatřené řadou rysů a kreseb, která je věnovaná hnědouhelnému dolu arcibiskupského panství Světec. Zpráva nalezená v archivu České geologické služby byla přeložena a opatřena komentářem.

Petr Pauliš, Na Kypr za ofiolity

Kypr je pro geology zajímavý hojným výskytem hornin ofiolitového komplexu, poskytujících bohaté nálezy serpentinitu, gabra a diabazů, před miliony let ukrytých hluboko pod hladinou moře.

GALERIE: Sochařský park na hořickém Gothardu (8)

V roce 1992 se na hořickém mezinárodním sympoziu sešli čeští sochaři Vojtěch Adamec, Kurt Gebauer a Pavel Opočenský, doprovozeni mladou Angličankou Barbarou Asch.

Drahomíra Březinová - Barbora Dudíková Schulmannová, Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (10)

Autorky nás nyní seznamují s výtvarně jedinečnými náhrobky ve stylu kubismu, pocházejícími z let 1917-1925.

Jiří Traxler, Písně kamenného města (5)

Autor se v seriálu o tzv. písních lidu pražského dostal k baladám a morytátům, které měly podhoubí ve staropražském podsvětí - v prostředí prostitutek, pasáků, zlodějů a kasařů. Sama galerka tyto písně milovala a považovala je za kultovní.

Alexander Hejl, Stavba pomníků pro padlé československé vojáky na území Ruska (5)

Autor se tentokrát zabývá stavbami pomníků v Buzuluku, Jekatěrinburgu a Nižním Tagilu.

Václav Rybařík, Náhrobek architekta Weinzettla nalezen

Článek navazuje na medailon v minulém čísle a seznamuje čtenáře s konečně objeveným architektovým náhrobkem na Olšanech, I. hřbitov, odd. 5, č. 61 (dnes hrob rodiny Pavlisovy).

Blanka Šreinová, Zemětřesení - ničivá síla i nástroj k poznání planety Země

Zemětřesení je náhlé uvolnění deformační energie v horninách. Většina zemětřesení je vázaná na tektonické zlomy v okrajových částech litosférických desek. Vznikají při nich elastické vlny, které se všemi směry šíří zemským tělesem. Vyhodnocením průběhu seismických vln dokážeme určit vnitřní stavbu Země.

 

 

 

 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2012