Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

    

Slovo k přátelům kamene, kteří měli rádi i časopis KÁMEN

 

 

Milí přátelé, s politováním vám musím sdělit, co někteří z vás už ve skrytu duše tušili, a sice že z finančních důvodů musím ukončit vydávání časopisu KÁMEN.

 

   Scházeli jsme se nad jeho stránkami dlouhých dvacet roků, z toho sedmnáct let pod mojí patronací. Troufám si tvrdit, že tento vydavatelský čin nemá u nás v podobném rozsahu obdoby, neboť za celou dobu své existence nedostalo vydavatelství na svůj provoz ani korunu, ani euro. Vzpomínám si, jak už za dávných časů konce století házeli úředníci ministerstva kultury odpovědnost na ministerstvo průmyslu a obchodu (vždyť píšete o lomech!) a průmysl a obchod zase zpátky na kulturu (vždyť je to samá socha!).

   Ano, náš časopis byl "o všem" a byli jsme na to hrdí. A pokud jde o úředníčky z Bruselu se zlatými brejličkami a pětisettisícovými platy? Podle nich jsme neměli nárok zase z jiného důvodu: vždyť to naše malé vydavatelství sídlí v Praze - a ta je dost bohatá na to, aby si na sebe vydělala sama. Naše redakční rada, sahající od Olomouce po Libochovice, mohla leda sklapnout. Všimněte si ale, že jste od nás neslyšeli za celou dobu jediný nářek podobný tomu, jenž se téměř permanentně ozývá od kolegů z literárních a výtvarných časopisů. Máme svou hrdost.

   Pomohli jsme si sami - a hlavně nám pomohly všechny firmy, které u nás za ta léta inzerovaly - a mnohé z nich zdaleka ne jen jednou. Nelze je všechny vyjmenovat, ale všem děkuji. Děkuji i autorům, kteří se hlásili s výbornými texty, aniž by si lámali hlavu s výší očekávaného honoráře. Dík patří i Nové tiskárně Pelhřimov a jejímu vstřícnému a chápavému přístupu. Poděkování konečně patří i našim profesním partnerům - Svazu kameníků a kamenosochařů ČR a hořické Střední průmyslové škole kamenické a sochařské.

   Já sám bych nebyl nic bez skvělé redakční rady, jejíž jména si můžete přečíst v tiráži na konci časopisu - a také bez těch jejích členů, kteří mezitím zemřeli (Zdenek Hanzl, Ivan Jilemnický, Eva Petrová, Miloš Nádherný, Petr Ťahan aj.). Těm všem patří rovněž moje poděkování, stejně jako patří můj dík a uznání velkorysé sponzorce paní prof. Heleně Fröhlichové, bez jejíž pomoci by časopis možná letos už ani nevyšel.

   Ptáte se, co se vlastně stalo? V souvislosti s ekonomickou krizí dramaticky poklesl objem inzerce a my se poslední dva roky dostali téměř do červených čísel. V létě padlo rozhodnutí: Dál táhnout tuhle káru už prostě není možné. Věřte mi ale, že jsem ji táhl rád a že na vás všechny budu s dojetím vzpomínat.

 

                                                                                                                                        Váš Jiří Blahota, vydavatel  

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2014