Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

OBSAH 3/2012

 

REMMERS CZ  s.r.o.: Nejkrásnější kašna v Praze. Restaurátor ak. soch. Vojtěch Pařík o zkušenostech s produkty firmy Remmers.....................................1

Ellen Jilemnická, Z galerie kamenných děl (43): Jen vzlétnout....………………....5

Jiří Blahota, Za Ivanem Jilemnickým........................................................................6

Ján Stempel - Jiří Blahota, Záleží na investorovi a okolním prostředí....................10

Zdeněk Salzmann, Odvozeniny od slova kámen.......................................................14

Jiří Blahota, Svátek kameníků a kamenosochařů (Kámen Hořice 2012).................15

Václav Rybařík, Zde stávala osada Ležáky...............................................................20

Václav Rybařík, Sto let Obecního domu hl. m. Prahy...............................................25

MARMOMACC 2012: Za mramorem z celého světa do Verony.............................29

MCAE Syystems, s.r.o.: Školní premiéra robotického pracoviště.............................31

 KÁMEN OSTROMĚŘ, s.r.o.: Firma plná novinek..................................................35

SEVERE spol. s r.o.: Přírodní kámen ve vysoké kvalitě...........................................39

Blanka Šreinová, Zemětřesení - ničivá síla i nástroj k poznání planety Země..........42

Barbora  Dudíková Schulmannová, K narozeninám Drahomíry Březinové.............52

Petr Štěpán, Kamenné podoby - podoby kamenů.....................................................54

GALERIE: Sochařský park na hořickém Gothardu (8).............................................58

Lenka Dědečková, Možnost využití alkalicky aktivovaných materiálů jako umělého kamene...............................60

Václav Rybařík, Náhrobek architekta Weinzettla nalezen.........................................64

Zdeňka Petáková, Unikátní novodobé ošetření zprávy o hnědouhelném dolu z roku 1766...................................66

Drahomíra Březinová – Barbora Dudíková Schulmannová, Enrique S. Vráz...........67

Petr Pauliš, Na Kypr za ofiolity.................................................................................68

Drahomíra Březinová - Barbora Dudíková Schulmannová, Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (10).................71

Jiří Traxler, Písně kamenného města aneb Jak si pražský lid zpíval o Praze (5).....74

Alexander Hejl, Stavba pomníků pro padlé československé vojáky na území Ruska (5)...............................80

MOZAIKA: Za Aloisem Bartákem (Jiří Blahota), Do Brna na stavební veletrh (ota), Stavební a ozdobné kameny svatovítské katedrály (blah), Kříž pod rozhlednou Štěpánka (), Vzpomínka na Viléma Dokoupila (Hugo Maier), EXPO MOKRÁ 2012: Atraktivní prostředí i exponáty (Jiří Blahota), Josef Borecký ve Františkánské zahradě  (ota), Kámen jako duchovní rádce (Zdeňka Petáková).........................................84

Ceník inzerce, objednávkový list…………………………………………………...93 

Autoři příspěvků v čísle 3/2011…………………………………………………….94

Zusammenfassung Nr. 3/2011……………………………………………………...96

 

 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2012