Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

OBSAH 2/2014

 

 

TESERA CB s.r.o.: Chvála vodního paprsku a 3D technologie....................................1

Václav Rybařík, Pražské kamenné kašny, fontány a pítka I: Staré Město.....................5

Zdeněk Salzmann, O slovu kámen v české frazeologii a idiomatice............................14

Jiří Slouka, Kamenné kříže IV: Kříž a esoterika..........................................................16

Vzpomínky kameníků z Doudlebska 1. (připravil Jiří Traxler)...................................20

Jiří Blahota, 130 let hořické školy................................................................................27

KÁMEN HOŘICE 2014...............................................................................................28

KAMENICTVÍ CHARLIE´S s.r.o.: Šikovné ruce, představivost a trpělivost..............30

STONE CONNECTION CZECH s.r.o.: Kontakty na dodavatele z celého světa.........35

PARIO s.r.o.: Břidlicové střechy na špičkové úrovni....................................................39

KAMENICTVÍ MEMORY IN MEMORY, s.r.o.: Udělat pro lidi něco prospěšného...43

NATRIX, a.s.: Na návštěvě v kamenolomu Bzová........................................................47

KAM-ON přírodní kámen s.r.o.: Zákazník je náš pán...................................................51

SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a.s. / LOM A KAMENICTVÍ MARKOVICE: Od dobývání amfibolitu ke kamenosochařským sympoziím.......54

KAMENOPRŮMYSL PLZEŇ s.r.o.: Dbáme na pokoru, ctíme detail..........................59

EXPO MOKRÁ U BRNA 2014.....................................................................................64

Jiří Blahota, Vzpomínka na Ivana Jilemnického............................................................66

Petr Pauliš, Vápenka u Doubice na Krásnolipsku..........................................................67

Václav Rybařík, Kamenná díla sochaře Josefa Mařatky.................................................71

Barbora Dudíková Schulmannová - Kryštof Verner, Žilné horniny v západním okolí Vlachova Březí.....................75

GALERIE: Sochařský park na hořickém Gothardu (13)................................................78

Václav Rybařík, PŘEČETLI JSME: Hradní kámen přemyslovské doby v Čechách. Prostým okem i pod drobnohledem.......80

Alexander Hejl, Stavba pomníků pro padlé čs. vojáky na území Ruska (10)..................83

Jiří Traxler, Árie periferie. Písně uliček, pavlačí a zapadáků (4)....................86

MOZAIKA: K rekonstrukci Národního muzea v Praze (red), Ještě jednou k historii řezání mramoru v českých zemích (Václav Rybařík), Na výborové schůzi Svazu kameníků (blah), FOR HABITAT a FOR GARDEN (ota), Sté výročí narození Františka Horáka (Hugo Maier), Využívání zdrojů nerostných surovin (red), Pomník starosty Hradce Králové Františka Ulricha (Hugo Maier).......94

Nabídka inzerce a objednávkový list.............................................................................101 

Autoři příspěvků v čísle 2/2014.....................................................................................102

Zusammenfassung. Nr. 2/2014......................................................................................104

    

 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2013