Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

 

OBSAH 2/2013

 

 

CZECH STONE CLUSTER, družstvo: Severočeský pískovec - nový hráč na obzoru, Konference Využívání zdrojů nerostných surovin.................................1

(red), Norimberský veletrh Stone+tec 2013 za dveřmi...............................................5

Václav Rybařík, Kamenná díla sochaře Jaroslava Horejce.........................................6

Natalie Belisová, Lomy v kaňonu Labe (1)...............................................................10

Václav Rybařík, Kámen v pražské architektuře a obnově památek v letech 1960-1989........................................................................21

BOHUMIL PÁNEK - KAMENOSOCHAŘSTVÍ-RESTAURÁTORSTVÍ: Krásné i tajemné kamenné kašny............................................................................31

ING. LADISLAV JANČA dsts: torbo® - systémy na tryskání zvhčeným abrazivem.....................................................35

REMMERS CZ s.r.o.: Restaurování je multidisciplinární obor (restaurátor a sochař MgA. J. Červinka o zkušenostech s produkty firmy Remmers)...............39

JOSEF ČERMÁK - PROMETHEUS: Nic než kvalita nemá význam.......................43

KÁMEN HUDČICE s.r.o.: Česká žula s jedinečnými vlastnostmi...........................48

Norimberský veletrh Stone+tec 2013 za dveřmi.......................................................53

SEVERE spol. s.r.o.: Zkvalitňujeme a rozšiřujeme náš sortiment............................54

Zdeněk Salzmann, Kámen v popisu kultur.................................................................58

Jiří Slouka, Kamenné kříže I: K typologii a výskytu křížů........................................59

Petr Pauliš, Minulost a současnost českého uranu.....................................................64

Drahomíra Březinová - Barbora Dudíková Schulmannová, Náhrobek J. O. Krannera a dva náhrobky Josefa Zasche na Olšanských hřbitovech.......................69

GALERIE: Sochařský park na hořickém Gothardu (10)............................................72

Alexander Hejl, Stavba pomníků pro padlé československé vojáky na území Ruska (7)......................................................75

Jiří Traxler, Árie periferie - Písně uliček, pavlačí a zapadáků (1)..............................81

MOZAIKA: Gratulace Nové tiskárně Pelhřimov (Jiří Blahota), Tipy z časopisu Minerál (red), Jak je stará technologie řezání kamene v českých zemích? (Hugo Maier), Jiný svět Stanislava Kolíbala (blah), StonExpo Marmomac Americas: Kámen trochu jinak (p.r.), Stavebním a dekoračním kamenům je věnovaná nová publikace (Zdeňka Petáková), Otče, tomu už nerozumíte

   (Hugo Maier), FOR GARDEN 2013 (ota), Kameníci v Hořicích (blah)................88

Nabídka inzerce a objednávkový list...........................................................................97

Autoři příspěvků v čísle 2/2013...................................................................................98

Zusammenfassung Nr. 2/2013...................................................................................100

 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2013