Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

 

 

OBSAH 2/2012
 

 

 

GRANIT LIPNICE s.r.o.: Úspěchy a výhledy božanovského pískovce.....................1

Ivan Jilemnický, Z galerie kamenných děl (42): Mezi nebem a zemí……………….8

Jaroslav Podliska - Jan Zavřel, Nové poznatky o konstrukci a petrografické skladbě Karlova mostu v Praze..............................................9

Natalie Belisová, Drobné památky v Českém Švýcarsku..........................................17

Václav Rybařík, Kámen při poválečné obnově Prahy a její výstavbě a výzdobě v letech 1945-1960...............................................23

GRANIT HOLEC, spol. s r.o.: Špičková výroba kuchyňských desek......................30

LIGRANIT a.s.: Novinky v těžbě i uplatnění žuly....................................................35

TVRZICKÝ - DIAMANTOVÁ TECHNIKA, POTŘEBY PRO KAMENOPRŮMYSL: Užitečná štípačka kamenných odřezů......................40

BOHUMIL PÁNEK - KAMENOSOCHAŘSTVÍ-RESTAURÁTORSTVÍ: Vstříc nové restaurátorské sezóně...................................................44

(red), Dvě výhodné nabídky znalcům kamene...........................................................49

KÁMEN HOŘICE 2012: Pozvánka na výstavu.........................................................50

EXPO MOKRÁ 2012: Pozvánka na veletrh...............................................................52

 Redakce, Osmdesátiny Bohumila Teplého, Nová kamenná křížová cesta................54

Redakce, K pětasedmdesátinám Václava Rybaříka, Seznam jeho odborných publikací od roku 2008.................................................56

Václav Rybařík, Architekt Václav Weinzettl (1862-1930)..........................................59

Zdeněk Salzmann, Kamenná památka světového kulturního dědictví.........................61

Petr Pauliš, Do Aragonie za aragonity.........................................................................63

Drahomíra Březinová – Barbora Dudíková Schulmannová, Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově..........................66

 Zdeněk Salzmann, O bicích nástrojích z kamene........................................................70

Jiří Blahota, PŘEČETLI JSME: Ellen Jilemnická.......................................................72

Zdeňka Petáková, PŘEČETLI JSME: Román Hora Gimo..........................................73

GALERIE: Sochařský park na hořickém Gothardu (7)...............................................74

Alexander Hejl, Stavba pomníků pro padlé československé vojáky na území Ruska (4)…………………………………………………...77  

Jiří Traxler, Písně kamenného města aneb Jak si pražský lid zpíval o Praze (4)…....81

Radomír Dvořák - Jiří Blahota, Jaroslav Hašek a Joseph Heller v lipnické žule.......86

MOZAIKA: Za Evou Petrovou (red), Vzpomínka na Alberta Förstra (Hugo

Maier), Nad povrchem (ota), Další socha Anežky České (blah), Zapomenuté

výročí roku 2011 (mai), Trenčínská výstava Kamenár (zj), Z výboru Svazu

kameníků (blah), FOR GARDEN 2012 (blah).

Ceník inzerce, objednávkový list…………………………………………………..   97

Autoři příspěvků v čísle 3/2011……………………………………………………...98

Zusammenfassung Nr. 3/2011………………………………………………………100

 

 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2012