Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

MOZAIKA 2/2013

 

 

TIPY Z ČASOPISU MINERÁL

 

Ze spřáteleného časopisu Minerál, respektive z jeho Kalendáříku mineralogických akcí, burz a výstav 2013, pro vás vybíráme několik zajímavých tipů na zbytek roku:

25.-26. 5. Brno / Minerály Brno 2013, 28. ročník, Výstaviště Brno.

8. 6. Jičín / 43. prodejní výstava drahých kamenů, minerálů a zkamenělin, Masarykovo divadlo.

 

5.-7. 9. Praha /  Sběratel - 16. mezinárodní veletrh poštovních známek, mincí, pohlednic, karet a minerálů, Výstaviště PVA EXPO Letňany.

21. 9. Olomouc / 29. ročník mineralogické burzy, Vlastivědné muzeum.

28. 9. Teplice / 4. amatérská burza minerálů a zkamenělin, Bílinská přírodovědecká společnost a Gymnázium Teplice.

1.-3. 11. Tišnov / XXXVIII. mezinárodní expedice minerálů, Sokolovna, Gymnázium a ZŠ v Tišnově.

23. 11. Pardubice / 37. mezinárodní výstava minerálů, Dům kultury Dukla.

(red)                                                            

 

Kontakt:

 

Minerál, vydává Jihočeský mineralogický klub o.s.

Jiráskovo nábřeží 1540/22, 370 04 České Budějovice

Tel.: +420 602 140 345, e-mail: mineral@mineraly.org

 

 

JINÝ SVĚT STANISLAVA KOLÍBALA

 

"Čisté tvary mi nepředstavují nějaký aktuální výtvarný problém. O ten nejde. Ale vyjádřit bytí, to je to, co sleduji," uvedl sochař, ilustrátor a scénograf Stanislav Kolíbal v katalogu své výstavy ve Špálově galerii v Praze roku 1970. Ze sedmdesátých let pocházejí i dva exponáty, v nichž na počátku své umělecké dráhy použil Kolíbal kámen.

   Výstavu Jiný svět / Another World v Jízdárně Pražského hradu, konanou od září minulého roku do 6. ledna 2013, navštívily tisíce lidí, aby viděli exponáty, které z velké části ještě nikdy nebyly vystaveny (aspoň u nás). Kolíbalův "jiný svět", to je svět přísné geometrie a abstraktní tvorby, která je přes všechnu svou zdánlivou strohost živá a inspirativní.

   Kolíbala postupně zajímá princip času, otázky trvání a zániku, iluzivnost fikce, později harmonie geometrických konstrukcí. Sochař si oblíbil železo, dřevo, tmel, sádru, ale nevyhýbal se ani kameni v kombinaci se sololitem, dřevem, železem a dalšími běžnými i méně běžnými materiály.

      

                                                                                          (blah)

 

 

GRATULACE NOVÉ TISKÁRNĚ PELHŘIMOV

 

Po uzávěrce minulého čísla časopisu KÁMEN, v prosinci 2012, se konalo vyhlášení 22. ročníku obnovené ankety Lidových novin Kniha roku 2012. Pro zajímavost: jejím prvním vítězem byl v roce 1928 román Andrého Mauroise Mlčení plukovníka Brambla. V roce 1929 zvítězila další válečná próza - proslulé Remarquovo dílo Na západní frontě klid. Nás ale v tuto chvíli víc zajímá současný vítěz - kniha Miloše Doležala Jako bychom dnes zemřít chtěli a její vydavatel - Nová tiskárna Pelhřimov (NTP). Táž tiskárna, která už devatenáct let tiskne a distribuuje náš časopis KÁMEN.

   Poněkud opožděná gratulace našemu věrnému a spolehlivému partnerovi není zase tak formální, jak by se na první pohled mohlo zdát. Vstřícnost a dnes až neobvykle kolegiální přístup k partnerům, který známe na vlastní kůži dlouhých devatenáct let, osvětluje i následující úryvek rozhovoru, který v Lidových novinách vedl Petr Zídek s autorem vítězné knížky, básníkem a publicistou Milošem Doležalem Zídek: "Vaši knihu prý odmítlo vydat několik renomovaných nakladatelství." Doležal: "Ano, nabízel jsem ji dvěma vydavatelstvím. Když ale slyšeli, kolik tam chci mít fotografií a dokumentů, tak to přátelsky odmítli s tím, že se jim to nehodí do edičního plánu nebo že je to regionální záležitost. Nakonec jsem potkal pana Kocmana, který je spolumajitelem tiskárny a malého nakladatelství v Pelhřimově, a tomu těch sedm set fotografií nevadilo. Dneska jsem rád, že to vzniklo u nás na Vysočině a že úpravu knihy mohl dělat vynikající typograf a grafik Luboš Drtina."

   Ano, řeč je o knize, důstojně a poutavě připomínající krutý osud a mučednickou smrt číhošťského faráře P. Josefa Toufara - a o Nové tiskárně Pelhřimov, která vítěznou knihu vydala. Blahopřejeme.

 

                                                                                                                           Jiří Blahota

 

Poznámka:

¹ Viz: Lidové noviny, příloha Orientace, 15.-16. 12. 2012, s. 21, 32.

 

Kontakt:

Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o.

Krasíkovická 1787,  393 01 Pelhřimov 

Tel.: +420 565 332 338, 565 332 290

e-mail: ntp@ntp.cz     

 

 

FOR GARDEN 2013

 

V hale číslo 1 Pražského veletržního areálu v Letňanech byl ve dnech 21.-24. března k vidění 7. mezinárodní veletrh zahrad FOR GARDEN 2013. V dalších halách mohli návštěvníci souběžně navštívit veletrhy FOR HABITAT, FOR FURNITURE, FOR OFFICE a FOR GREENERY.

   Čest cechu kamenického tradičně zachraňovaly firma Kamenolom Javorka, s.r.o. z Lázní Bělohrad v čele s Ing. Františkem Žočkem a firma Kámen Becke Moravia, s.r.o. z Jeseníku v čele s jednatelem Jaroslavem Rulcem.

   Přírodní koupací jezírka a zahradní architekturu vystavovala společnost Green engineering s.r.o. z Písku, dekorační kámen pro interiér, exteriér a zahradu zase firma Ecokamen s.r.o. z Prahy-Uhříněvsi. Na komplexní služby v oblasti zahradní a krajinářské tvorby je zaměřena firma Ekogreen, s.r.o. z Pardubic, na výrobky z přírodního kamene, na kámen v zahradě a betonové zahradní krby firma Norman spol. s r.o. z Prahy. Takový je náš stručný výběr některých účastníků divácky úspěšného veletrhu.

                                                                                                                                      (ota)

 

Kontakt:

 

ABF, a.s.

Bc. Alexandra Wohlrabová, produkce veletrhů

Tel.: +420 225 291 141, mobil: +420 739 003 170

e-mail: alexandra.wohlrabová@abf.cz

www.abf.cz

 

 

KAMENÍCI V HOŘICÍCH

 

Zúčastnili jsme se 123. výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR (S KaK), abychom zjistili, co je ve svazové práci nového. Schůze se konala 8. dubna 2013 v hořické Střední průmyslové škole kamenické a sochařské.

   Bezesporu největší a nejzáslužnější jarní akcí je autobusový zájezd na mezinárodní veletrh kamene a jeho opracování Stone+tec 2013 do Norimberku. Zájezdu se mimochodem účastní i studenti obou našich kamenických škol. Zajímavé informace se ale týkaly i semináře Uvádění stavebních výrobků na trh, na jehož přípravě pracuje především Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Hořice. Z programu semináře (23. května 2013) jmenujme aspoň přehled platných norem pro výrobky z přírodního kamene, novelu zákona č. 22/1997 Sb., evropská nařízení a směrnice - a rovněž prohlášení o vlastnostech pro výrobky z přírodního kamene.

   Výborová schůze pod vedením předsedy S KaK pana Bohumila Pánka řešila také členství svazu v EUROROCu a známku Přírodní kámen (o ní náš časopis pravidelně informuje a v současnosti ji využívá 16 českých firem) a zabývala se přípravou valné hromady S KaK, která se uskuteční 8. června tohoto roku.

                                                                                                                                      (blah)

 

Kontakt:

 

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

E. Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1

Tajemník Václav Hradecký

e-mail: vaclav.hradecky@hrad.cz

www.kamenici.cz 

 

 

OTČE, UŽ TOMU NEROZUMÍTE

 

Koncem loňského léta jsem byl na hřbitově v jednom východočeském městečku. Vidím, jak dva mladíci staví nový pomník pro jednohrob. Při cestě kolem nich si všimnu, že díly nejsou spojovány na čepy. Nedalo mi to a vrátil jsem se. Po pozdravení říkám: "Mistři, vždyť nemáte díry na čepy!" Dostalo se mi odpovědi: „Otče, už tomu nerozumíte. Dnes jsou tak kvalitní lepidla, že čepování je zbytečné!“ Dovolil jsem si ještě podotknout, že bych tomu nedůvěřoval především u nápisních desek. „Zaspal jste dobu“, zněla odpověď.

            Vzpomněl jsem si na svého otce. Byl vyučený kamenosochař a celý život dělal pomníky. Když jsem byl doma na prázdninách, musel jsem mu pomáhat v dílně i na hřbitově. Byl to poctivý řemeslník, nic neošidil a na mé poznámky, že díry jsou zbytečně hluboké a čepy masivní, jsem byl rázně poučen, že pomník musí vydržet stát šedesát až sto let. Stalo se také, že jsme opravovali pomník od jiného kameníka a ten měl díly spojené malými čepy. Otec to ohodnotil jako fušeřinu.

            Podobnou příhodu jsem zažil i na hřbitově v Hradci Králové. Stavěl se zde pomník bez čepů a díly lepené. Na mou poznámku, že je to nebezpečné, jsem se dozvěděl: "Nerozumíte tomu a zbytečně nám do toho kafráte“. Šlo o nápisní desku o rozměrech cca 90 x 70 x 8 cm z černé žuly, to představuje váhu 150 kg. Taková už může při pádu někoho vážně poranit.  

            Na dušičky byl hřbitov plný lidí, kteří přišli dát věneček nebo kytičku a zapálit svíčku na hrobě svých blízkých. Viděl jsem, jak malé děti lezou po pomnících, aniž tomu jejich rodiče věnují pozornost. Znovu se mi vybavily postupy práce „nových mistrů kamenických“, kteří díly lepí na „kvalitní lepidla“. Nedej bože, aby něco na to malé dítě spadlo, šlo mi hlavou. A tak se ptám:  Kdo vyučil tyto novodobé kameníky? Kdo má odpovědnost za provedenou práci?

 

                                                                                        Hugo Maier, emeritní kameník

 

 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2013