Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

MOZAIKA 1/2013

 

 

ZA MILOŠEM NÁDHERNÝM

 

V neděli 11. listopadu zemřel náš přítel a kolega, člen redakční rady časopisu KÁMEN pan Miloš Nádherný. Ztratili jsme tak odborníka v oblasti technické normalizace, ale i chemie pro kámen, skvělého kreslíře a kamaráda, který sršel optimismem a dobrou náladou.

   Miloš Nádherný se narodil v roce 1936; v letech 1951-1953 se vyučil kameníkem v Ostroměři a v dalších čtyřech letech (1953-1957) absolvoval Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích. Poté pracoval dlouhá léta v oboru - nejdříve jako technik v Družstvu Kámen, pak v Československém kamenoprůmyslu jako odborník na problematiku jakosti a technických norem.

   Se živnostenským listem se potom roky zabýval dovozem a prodejem chemie pro kámen od firmy AKEMI GmbH Norimberk, než pověsil podnikání na hřebík a odešel do důchodu. I poté úzce spolupracoval s naší redakční radou a zúčastňoval se aktivně jejích zasedání.

   Budeš nám chybět, Miloši.

                                                                                                                        Jiří Blahota

 

 

BIENÁLE 2012 VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

 

Uměleckoprůmyslová akademie ve Světlé nad Sázavou  uspořádala od 17. září v místním zámku 6. ročník tradiční výstavy prací svých žáků a pedagogů pod názvem Bienále 2012.

   Ponechme stranou výtvarné práce ateliérů Sklo, Keramika, Kov, Bytový architekt a Průmyslový design, stejně jako vystavené artefakty pedagogů, partnerských škol a práce studentů i vyučujících uměleckořemeslných oborů - a soustřeďme se na ateliér Kámen, za kterým se skrývá kamenosochařství pod vedením akad. sochaře Laco Sorokáče, restaurování kamene pod vedením akad. sochařky Sylvie Choisnel a obor zahradní architekt pod vedením MgA. Ireny Kárníkové.

   Tady zaujaly třeba práce Martiny Smetanové (Javorové semínko, supíkovický a slivenecký mramor), Pavla Rujbra (Jádro, hlinecká a liberecká žula), Bohuslava Neufuse (Kukuřice, sedlčanská žula) nebo Jana Kudly (Oko, modrá lipnická žula).

                                                                                                                                      (blah)

 

Kontakt:

Akademie-VOŠ, Gymn., SOŠUP Světlá n. S.

Sázavská 547, 582 91 Světlá n. S.

Tel.: +420 569 729 2512

e-mail: skola@akademie-svetla.cz 

www.akademie-svetla.cz

 

Kamenosochařské středisko Lipnice 

582 32 Lipnice n. S. 4

Tel.: +420 569 486 184

e-mail: skola@kamenosocharilipnice.cz

www.kamenosocharilipnice.cz/kss.htm

 

 FOR ARCH 2012: KÁMEN V LETŇANECH

 

23. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH se uskutečnil ve dnech 18.-22. září 2012, tentokrát s důrazem na nízkoenergetické stavění. Pořadatelem byla tradičně společnost ABF, a.s., místem setkání odborníků i laiků PVA EXPO v Praze- Letňanech.

   Stavební veletrh spolu se souběžnými menšími veletrhy nabídl na 18.325 m² výstavní plochy expozice 824 vystavovatelů, z toho 54 zahraničních. Zaměření odpovídala většina doprovodných akcí, např. cyklus přednášek, projekcí a workshopů Pasivní domy - bydlení, které baví, představení mobilního pasivního domu, který nakonec získal nejúspěšnější dražitel veřejné aukce, zahájení 2. kola architektonické soutěže Domy na míru, připravené v souladu se soutěžním řádem České komory architektů (www.domynamiru.eu), atd.

   Z kamenických firem nás zaujala tradičně perfektní expozice firmy Kámen Engineering s.r.o. Hradec Králové, které vévodila deska šedozeleného mramoru Verde Cippolino o rozměrech 310 x 165 cm. Právě ona nejlépe charakterizovala náročné interiérové realizace zmíněné firmy, s nimiž jsme vás několikrát seznámili. Elegantním stánkem se představila i firma Přírodní kámen Miroslav Drozd Veselí nad Moravou, která se specializuje na prodej žuly, mramoru, porfyru, břidlice, onyxu a pískovce, stejně jako na výrobu exteriérových a interiérových prvků.

   V hale číslo 5 jsme rovněž narazili na dvojici v posledních letech již tradičních vystavovatelů - firmu Kamenolom Javorka, s.r.o. Lázně Bělohrad, kterou naši čtenáři znají jako těžaře a zpracovatele unikátního bělohradského červeného pískovce - a pak družstvo Czech Stone Cluster (www.czechstonecluster.eu). Jak vyplývá i z řady našich předchozích článků, tento projekt "si klade za cíl spojení vědy, školství a praxe za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a zvýšení počtu inovací při racionálním využití nerostného bohatství Země" (Ing. František Žoček). Připomínáme, že členy klastru je jednak jedenáct subjektů provozujících podnikatelskou činnost, jednak osm tzv. akademických členů (mezi nimi i vydavatel časopisu KÁMEN).

   Bezesporu největším lákadlem a příslibem do budoucna byly ve veletržní expozici českého kamenického klastru vystavené rozměrné desky absolutní novinky na českém trhu - severočeského pískovce s pozoruhodnými vlastnostmi. Vždyť jeho měrná hmotnost je 2740 kg/m³, objemová hmotnost 2430 kg/m³, nasákavost 2,6 %, pevnost v tahu za ohybu 16 MPa, pevnost v tlaku 103 MPa a odolnost proti obrusu 19, 5 mm. Tyto fyzikálně-mechanické vlastnosti činí ze severočeského pískovce jeden z nejodolnějších domácích materiálů, který navíc v předvedených povrchových úpravách nepostrádá uměřenou eleganci a výborně se hodí na dlažební a obkladové desky, obruby i schodišťové stupně.

   Z dalších vystavujících firem, společností a akcí už připomeňme jen firmu Wild Stone Trading s.r.o. Slaný se svou sekcí Wild Stone Natur, zabývající se dovozem porfyru z Mexika, Itálie a Argentiny, Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Praha - a také Soutěžní přehlídku stavebních řemesel SUSO, k níž opět pořadatelsky přispěl Svaz kameníků a kamenosochařů ČR, a to patronátem nad kamenickou a kamenosochařskou sekcí (letošním tématem byl květ leknínu z božanovského pískovce); jako obvykle se jí zúčastnili žáci SPŠ kamenické a sochařské Hořice a Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou.  Porota Svazu kameníků a kamenosochařů ČR ve složení Bohumil Chomout, Ing. Karel Dušek a Ing. Václav Hradecký rozhodla o 1. místě Matěje Bílka z hořické školy; na 2. místě skončili Milan Miksa ze Světlé a Josef Knap z Hořic, 3. místo nebylo uděleno.

   Příští veletrh FOR ARCH se uskuteční od 17. do 21. září 2013.                                (ota)

 

Kontakt:

PVA EXPO Praha

Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany

Tel.: +420 225 291 612, fax: +420 225 291 699

e-mail: vystaviste@abf.cz

www.pva.cz

 

 

DESIGNBLOK ´12

 

Z týden trvajícího mumraje s podtitulem Prague Design and Fashion Week (1.-7. října 2012, 58 míst, 145 akcí, 89 interiérových firem, 44 designerských studií) jsme si nenechali ujít aspoň tři hlavní taháky - Suoerstudio Kafkův dům, Superstudio Clam-Gallasův palác a Openstudio Šporkovský palác.

   Zatímco v Clam-Gallasově i Šporkovském paláci jste mohli obdivovat i zajímavé interiéry (a koneckonců i exteriéry - viz Gočárova nástavba Šporkovského paláce, přesněji řečeno Paláce Swerts-Sporcků, nebo pověstní atlanti z dílny Matyáše Bernarda Brauna na bráně Clam-Gallasova paláce), naopak na Kafkově domě nic tak zvláštního není, ovšem kromě jedné maličkosti: s vybranými onyxovými deskami se tam představila firma Fortel Design s.r.o. Praha - Mladá Boleslav. Docela hezké setkání uprostřed samého skla, porcelánu, kovu, dřeva, plastu a textilu!

                                                                                                                                             (ota)

 

Kontakt:

Profil media a.s.o. (pořadatel Designbloku)

Osadní 35, 170 00 Praha 7

Tel.: +420 267 990 545-6

e-mail: info@profilmedia.cz

www.profilmedia.cz

 

 

ZA MINULOSTÍ ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

 

Osmé setkání seminárního programu Minulost Českého Švýcarska se uskutečnilo 11. října 2012 v badatelně Státního okresního archivu Děčín, který sídlí v prostorách děčínského zámku. Uspořádala je Správa Národního parku České Švýcarsko.

   V prvním programovém bloku vystoupili PhDr. Jiří Belis (Kované kříže v krajině Českého Švýcarska a Šluknovského výběžku), Mgr. Natalie Belisová (Nejvýznamnější lomy v české části Labského kaňonu), PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. (Sušárny ovoce na Dubsku a Kokořínsku), Mgr. Ivan Peřina (Dva příklady zásobování vodou na pískovci, Ohlédnutí za dvorem v Podmoklech) a PhDr. František Ledvinka s Ing. Jitkou Ledvinkovou (Výroba mlýnských kamenů a jejich druhotné použití). Pro druhý blok připravil Jan Němec pod názvem Co je to za skálu, co je to za dům identifikační procházku  Českosaským Švýcarskem počátku 20. století prostřednictvím fotografií kartografa Johanna Wäbera z Kopce u Brtníků.

   Již v prvním zářijovém týdnu se ale konala jiná zajímavá akce, připravená Správou NP České Švýcarsko. Program nazvaný Týden lesních řemesel si naplánoval experiment s výrobou drasla neboli flusu; na louce u Dolského mlýna poblíž Vysoké Lípy se proto tak jako kdysi pálil po celý týden  milíř, ale také štípal šindel, peklo maso po způsobu dávných lovců-sběračů a podobně.

   Mgr. Natalie Belisová, kterou z článku o drobných památkách v Českém Švýcarsku znají i čtenáři našeho časopisu¹, pořádala každé odpoledne komentované prohlídky Dolského mlýna a samoty Grundmühle. Jedné jsme se zúčastnili i my za časopis KÁMEN. Dolský mlýn je pozoruhodné torzo kamenných staveb na soutoku Kamenice a Jetřichovické Bělé, jejichž obvodové zdi pocházejí ze 16. století (zmínka o mlýně z roku 1573). Je tedy jedním z nejstarších zachovalých vodních mlýnů u nás. Barokní budova mlýna byla pak postavená v roce 1727 a až do roku 1945 udržovaná mlynářskou rodinou Pohlů. Jako mlýn sloužila stavba celá staletí, později se z ní stala navíc ještě občerstvovací stanice turistů, pak hostinec a ještě později výletní restaurace při dolní stanici lodičkové dopravy v Srbskokamenické (Ferdinandově) soutěsce.

   Po 2. světové válce pod Správou státních lesů a statků mlýn neuvěřitelně zpustl - a jen díky péči Správy NP České Švýcarsko a obětavé práci Občanského sdružení pro záchranu a konzervaci  kulturní památky Dolský mlýn se teď znovu probouzí k životu. Velkou část brigádnické práce bohužel zničila blesková povodeň v roce 2010, takže bylo nutné začít zase od začátku. Dolský mlýn je jednou z nejkrásnějších a nejromantičtějších kamenných památek Českého Švýcarska. Možná si jej vybavíte z filmů Pyšná princezna (1951) nebo  Peklo s princeznou (2008). Návštěvu mlýna se zasvěceným výkladem doplnila prohlídka zbytků samoty Grundmühle v blízkém sousedství.

P.S. V březnu 2012 vyšla kniha Natalie Belisové Osud má jméno Dolský mlýn. Je možné si ji objednat na e-mailu marek.rozkos@dolsky-mlyn.cz. Stojí za zmínku, že celý výnos z prodeje knihy i sponzorských darů bude využit na konzervaci budov v areálu Dolského mlýna.

                                                                                                                                       (blah)

 

Poznámka:

¹ Viz Belisová, Natalie: 2012 - Drobné památky v Českém Švýcarsku. In: Kámen 18, č. 2, s. 17-22.

 

Kontakt:

 

Správa Národního parku České Švýcarsko

Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa

Tel.: +420 412 354 050

e-mail: n.park@npcs.cz

www.npcs.cz

 

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn

405 02 Růžová 230  Mobil: +420 737 276 859

e-mail: marek.rozkos@dolsky-mlyn.cz

www.dolsky-mlyn.cz

 

 

JAK TO BYLO SE STONEHENGE

 

Britská kulturní organizace English Heritage (Anglické dědictví) přišla s tvrzením, že odhalila pravou funkci komplexu Stonehenge, o kterém jsme vás už několikrát informovali. Vědci totiž prozkoumali tamní kameny laserovou technologií 3D, jejíž prostřednictvím objevili dosud skryté rytiny a kresby.

   Vědci vytvořili pomocí 3D skenerů topografický model povrchu všech 83 kamenů a odhalili tak 72 rytin z doby bronzové. Tehdy byly rytiny dobře viditelné pouhým okem. Jedna rytina znázorňuje dýku a zbylých jedenasedmdesát sekery. Již dříve ovšem bylo nalezeno 46 podobných rytin, takže jejich celkový počet se vyšplhal na 118. Podle historiků sloužil symbol sekery jako talisman k ochraně úrody, majetku a lidských životů.

   Analýza rovněž zjistila, že Stonegenge byl postaven k hlavnímu pohledu ze severovýchodu. Tím směrem jsou kameny nejpečlivěji opracované a ostatně tudy dodnes přichází cesta k monumentu. Kameny v severovýchodní a jihovýchodní části jsou zase vyrovnány tak, aby při letním a zimním slunovratu umožnily projít slunečním paprskům skrz monument.

                                                                                                                                          (red)

 

Pramen:

www.novinky.cz/veda-skoly/281036-k-cemu-slouzil-stonehenge-konecne-jsme-na-to-prisli-tvrdi-vedci.html

 

 

VÝBOROVÁ SCHŮZE SVAZU KAMENÍKŮ

 

Přijali jsme pozvánku na 120. výborovou schůzi Svazu kameníků a kamenosochařů ČR (S KaK), která se pod vedením předsedy Svazu Bohumila Pánka konala 15. října v hořické Střední průmyslové škole kamenické a sochařské a byla doprovozena praktickým předvedením skeneru - jedné z nejdůležitějších částí robotizovaného pracoviště 3D. Škola je nedlouho předtím slavnostně uvedla do provozu.

   Jednání se točilo kolem členství S KaK v Evropské federaci průmyslu kamene EUROROC (European &  International Federation of Natural Stone Industries) a také kolem ochranné známky PŘÍRODNÍ KÁMEN (NATURAL STONE), kterou prakticky v každém čísle připomíná náš časopis. Ochranná známka platí v celé Evropské unii a lze ji používat pouze na výrobky z přírodního kamene. Nabyvatelem licence pro ČR se stal S KaK, který ji získal na základě licenční smlouvy s federací EUROROC. Výbor konstatoval, že přinejmenším účast v EUROROCu bude dobré uchovat i do budoucna, i když to na Svaz klade jisté (a ne malé) finanční nároky.

   O novinkách z posledního zasedání EUROROCu ve Veroně při příležitosti 47. ročníku tamního mezinárodního veletrhu mramoru, designu a technologií Marmomacc (26.-29. září 2012) informoval přítomné Ing. Jiří Holec. EUROROC dostal nového prezidenta, tentokrát z Norska. Po dvouletém jednání bylo do EUROROCu přijato Turecko, přestože stále není členem EU. Zatímco v Německu pociťují určitý útlum kamenoprůmyslu, Itálii zachraňuje export do Polska, Ruska a Ukrajiny.

   Při jednání zazněla zajímavá informace, kterou předáváme dál: na schůze výboru S KaK mohou bez problémů přijít i ti, kteří nejsou členy Svazu. Závěrem představil ředitel SPŠKS v Hořicích Ing. Josef Moravec skenování na zbrusu novém robotizovaném pracovišti, jehož vybavení  technologií tzv. parametrické inspekce zatím nemá v republice (o školství ani nemluvě) obdoby. Podrobněji o tom pojednává článek na jiném místě tohoto čísla časopisu KÁMEN.

                                                                                                                                          (blah)

 

Kontakt:

 

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

E. Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1

Ing. Václav Hradecký

mobil: +420 602 586 085

e-mail: mail@kamenici.cz , vaclav.hradecky@hrad.cz 

www.kamenici.cz

 

 

SOCHA A BARVA

 

Od poloviny října do poloviny listopadu (16. 10. - 15. 11. 2012) hostila Fakulta architektury ČVUT v Praze-Dejvicích výstavu Socha a barva, kterou připravilo Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska. Zúčastnilo se jí 22 sochařů všech generací - někteří jedním, jiní dvěma či třemi díly.

   Pozoruhodnou novou budovu pro 1800 studentů navrhlo studio Šrámková Architekti a svému účelu slouží od roku 2011. Neobyčejně výrazný je interiér architektky Markéty Cajthamlové, pod jejíž strohou monolitickou konstrukcí ze železobetonu byly sochy vystavené. Vesměs velmi dobrými pracemi v nejrůznějších materiálech se představili Jiří Volf a Jan Hendrych (oba pálená hlína), Blanka Adensamová (sklo-kov), Mojmír Preclík (kamenina), Zdeněk Preclík (polychromované sádra), Vladimír Bok (polychromované dřevo), Pavel Míka (kompozit), Miroslav Mlynář (tlačený bronz) a Vojtěch Adamec mladší i starší (oba epoxidová pryskyřice).

   Nás z pochopitelných důvodů nejvíc zajímal kámen. Nuže: Ladislav Janouch vystavoval mramorové objekty Tenis nebo golf a Torzo - moravská krajina, Igor Kalina kolorovaný pískovec s názvem Moře, zatímco Libor Pisklák (Hlavice) a Jaromír Švaříček (Brána do dětství) vsadili na opuku, první z nich v kombinaci s olovem.

   Škoda, že se výstavy nedožila členka naší redakční rady, historička umění PhDr. Eva Petrová. Chystala pro KÁMEN článek o barvě v sochařství, bohužel už na něj nikdy nedošlo.

                                                                                                                               Jiří Blahota

 

 

POSELSTVÍ SV. ANEŽKY PŘEMYSLOVNY

SLAVNOST V DOKSANSKÉM KLÁŠTEŘE PREMONSTRÁTEK

 

Po uzávěrce zaznamenáváme ještě jednou významnou událost, která se týká více než deseti soch v hořickém a bělohradském pískovci. Tichý život sester premonstrátek v doksanském klášteře byl 13. listopadu 2012 rozčeřen slavnostním odpolednem za účasti mnoha hostů. Duchovní otcové sborníku Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích v jubilejním roce sv. Anežky Přemyslovny prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., emeritní profesor UK v Praze a probošt kapituly Všech svatých na Pražském hradě  - a Ing. Josef Moravec, ředitel SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích, zde na úvod odpoledního setkání představili své knižní dílo.

   Bylo to dvakrát symbolické. Prezentace se jednak konala ve výroční den Anežčina svatořečení (vzpomínáte na 13. listopad 1989 v předvečer pohnutých událostí o pouhé čtyři dny později?), jednak právě v doksanském klášteře mezi premonstrátkami prožila přemyslovská princezna Anežka šťastnou část svého dětství, přesněji řečeno tři šťastná léta mezi šestým s devátým rokem svého života.

   Po prezentaci pamětní publikace, o které ještě bude řeč, se v klášterním areálu v Doksanech uskutečnila malá slavnost, při níž byla posvěcena poslední ze soch sv. Anežky, vytvořených v rámci oslav 800. výročí narozenin světice. Tentokrát ovšem není autorem student hořické školy, ale Josef Frühauf ze Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček v Plzni.

   Jak uvedl prof. Petr Piťha, za úspěšným téměř dvouletým úsilím, které si dalo za cíl znovu přivést Anežčin ušlechtilý odkaz do českého povědomí, zůstalo zatím čtrnáct realizovaných soch. Překvapivý byl nejen počet ochotných sponzorů, ale především přístup žáků hořické školy, kteří vytvořili (samozřejmě za pomoci svých vedoucích  pedagogů) takové množství umělecky kvalitních návrhů. To je velmi cenné zvlášť při srovnání s mnoha kýči, které pohříchu každoročně chrlí různá takésympozia a presudosympozia (a nejen v kameni). Jak zdůraznil ředitel hořické školy Ing. Josef Moravec, žáci Anežčinu postavu a její odkaz přijali, vzali ji doslova za svou - a pomohli tak mimoděk zasít zrno, o kterém se předtím zmiňoval prof. Piťha a které zůstane v nich samých i v nás ostatních - dnes a snad i v budoucnu.

   Sochu sv. Anežky pak požehnal opat Královské kanonie premonstrátů na Strahově Michael Josef Pojezdný. Následovala pontifikální mše svatá v barokním kostele Narození Panny Marie.

   Vraťme se ještě k publikaci, jak jsme slíbili. V pěkné grafické úpravě totiž dokumentuje některá zastavení nad sochami sv. Anežky. První se konalo v Myštěvsi 28. května 2010 (autorka Alena Kubcová), druhé v Lázních Bělohrad 30. října 2010 (autorka Eva Procházková), třetí v Senátu Parlamentu ČR 20. července 2011 (autor Ondřej Čížek), čtvrté v Bystré u Poličky 10. září 2011 (autor Tomáš Cvejn), páté v Hospicu sv. Anežky České v Červeném Kostelci 8. října 2011 (autor opět Tomáš Cvejn), šesté v pražské Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 1. února 2012 (autor Jindřich Skokan), sedmé v Arcibiskupském paláci v Praze 6. března 2012 (autorka Iva Fialová), osmé v Hartmanicích 11. srpna 2012 (opět Eva Procházková jako v Lázních Bělohrad), deváté v nemocnici Hořice 15. srpna 2012 (autorka Michaela Glaserová), desáté v Chrudimi 25. srpna 2012 (autorka Kateřina Bůžková) a jedenácté v Bítovanech rovněž 25. srpna 2012 (autor Radek Mrština). K tomu připočtěme ještě neosazenou sochu od Miloše Konečného a z žákovské a kamenné řady se vymykající sochu od akad. sochařky Dagmar Štěpánkové z pedagogického sboru hořické školy, která je provedena v keramice a  našla místo v pardubické kanceláři senátorky Mgr. Miluše Horské.

   Na závěr poděkování sponzorům. Vznik soch sv. Anežky České podpořily tyto subjekty:                          Královéhradecký kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Město Hořice, Bohumil Pánek-Kamenosochařství a restaurátorství, Norbert Durych-Přírodní kámen, Jež-Kamenické práce s.r.o., Kamenoprůmysl Komárek s.r.o., Svaz kameníků a kamenosochařů ČR, Kámen Ostroměř s.r.o., Kooperativa a.s., Česká rozvojová agentura Praha, Kámen Engineering s.r.o. a Kamenolom Javorka s.r.o.

                                                                                                                             Jiří Blahota

 

Kontakt: 

SPŠ kamenická a sochařská

Husova 675, 508 01 Hořice

Tel.: +420 493 623 227

e-mail: info@spsks.cz      

 

 

 

 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2013