Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

MOZAIKA 2/2012

 

 

ZA EVOU PETROVOU

 

S lítostí oznamujeme našim čtenářům, že 27. února 2012 zemřela po krátké nemoci členka redakční rady časopisu KÁMEN, emeritní starostka Umělecké besedy, historička umění a spisovatelka PhDr. Eva Petrová, CSc.

   Absolventka oboru dějiny umění a estetika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze po nějaký čas pracovala v Ústavu pro teorii a dějiny umění Čs. akademie věd. V šedesátých letech se v mnoha článcích a studiích zabývala soudobými výtvarnými proudy, zejména novou figurací. V té době také vznikly její monografie Františka Tkadlíka, Maxe Ernsta, Fernanda Légera, Františka Hudečka a Vladimíra Preclíka. Po vynuceném odchodu z akademického pracoviště a publikační odmlce vycházejí až v osmdesátých letech její monografie věnované Joanu Miró, Nicolasi Poussinovi, Janu Smetanovi a znovu Maxu Ernstovi, ale také publikace o dílech Pabla Picassa v českých a slovenských sbírkách a o kresbě romantických umělců. Kromě toho je Eva Petrová autorkou sbírky básní a několika prozaických knih. Od dubna 2005 zastávala po několik let funkci starostky Umělecké besedy.

   Do našeho časopisu přispěla řadou článků, z nichž jmenujme alespoň vzpomínku na sochaře Zdeňka Šimka, člena skupiny Trasa, který svůj nedlouhý život zasvětil usilovné práci v kameni; ta mu také vzala zdraví a posléze i život. Eva Petrová tehdy v poslední větě konstatovala, že sochař svým životem a dílem dosáhl omamné rovnováhy protikladů, symetrie klidu. Jsme přesvědčeni, že totéž platí i o ní.

                                                                                                       Redakce časopisu KÁMEN

Poznámka:

Viz: Petrová, Eva - 2006: Zdeněk Šimek - sochař v kameni. In: KÁMEN 12, č. 2, s. 11-13.

 

 

VZPOMÍNKA NA ALBERTA FÖRSTRA

 

Narodil se před 180 lety (1832) v Supíkovicích. V Opavě se učil ruční kamenické práci, poté byl odveden k vojsku, kde sloužil 16 roků. V roce 1867 začal ve Zlatých Horách znovu s řemeslem a postupně vybudoval podnik, který ze skromných začátků přivedl svou odbornou a obchodní zdatností k jedné z největších kamenických firem v rakousko-uherské monarchii.

   V době největšího rozkvětu zaměstnával stovky dělníků; dobře vybavené dílny a lomy měl ve Zlatých Horách, Žulové, Mikulovicích, Ondřejovicích, Supíkovicích, Skorošicích, Vápenné, Červené Vodě, Velkých Kuněticích a Horní Lipové. Uměl vyleštit slezskou žulu a tím dokázal její rovnocennost s jinými, především skandinávskými přírodními surovinami. Slezská žula tak našla uplatnění nejen v Rakousko-Uhersku, ale i v Anglii a v Americe.

   Albert Förster se přičinil o vznik kamenické školy v Žulové (byla založená v roce 1886) a v prvních letech jí poskytl svoji dílnu. Jeho neúnavná práce pro rozvoj kamenického průmyslu v rodném kraji byla v roce 1901 oceněná titulem "dvorní kamenický mistr". Zemřel v roce 1908 ve věku 76 let. Hrobka rodiny Förstrů na hřbitově ve Zlatých Horách je dílem sochaře Engelberta Kapse¹ z roku 1924. Tvarem připomíná řecký chrám, jehož střechu podpírá deset sloupů z černé žuly; jejich hlavice s dekorativním motivem jsou z okrové žuly. Uprostřed zadní plochy hrobky je vsazen rozměrný reliéf z bílého supíkovického mramoru se scénou Snímání z kříže. Čelo hrobky je předsunuté a podepřené dvěma sochami ženských postav ve staroegyptském šatu.

                                                                                                                          Hugo Maier

Poznámka redakce:

¹ Víc o sochaři Engelbertu Kapsovi viz Tinzová, Bohumila: Odborná kamenická škola v Supíkovicích 1885-1945, in: KÁMEN 12, 2006, č. 1, s. 63-66.

 

 

NAD POVRCHEM

 

Největší počet českých sochařů na metru čtverečním byste napočítali na vernisáži výstavy Nad povrchem v budově Akademie věd ČR v Praze na Národní třídě, která se uskutečnila v podvečer 9. ledna 2012. Výstavu uspořádalo Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska spolu s AV ČR a Střediskem společných činností AV ČR, v.v.i.

   Do společné expozice, navazující na předchozí výstavu Pod povrchem, přispěli svými díly sochaři Blanka Adensamová, Michal Blažek, Barbora Blahutová, Stanislav Hanzík, Jan Hendrych, Jiří Kašpar, Igor Kalina, Stanislava Kavanová, Jiří Kryštůfek, Jaroslav Křížek, Pavel Míka, Miroslav Mlynář, Libor Pisklák, Zdeněk Preclík, Jiří Středa, František Svátek, Marie Šeborová, Jaromír Švaříček-Rašva, Daniel Talavera, Milan Vácha a Olbram Zoubek.

                                                                                                                                        (ota)

 

 

 DALŠÍ SOCHA ANEŽKY ČESKÉ

 

V pořadí už sedmá pískovcová socha sv. Anežky, jejímž autorem je opět student Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích, byla slavnostně odhalena a posvěcena v oddělení paliativní péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve Vlašské ulici v Praze.

   Malé slavnosti se 1. února 2012 zúčastnil autor prvotního návrhu sochy Jindřich Skokan a jeho spolupracovník Petr Pospíšil, dále duchovní otcové projektu prof. PhDr.Petr Piťha, CSc., kněz, spisovatel a bohemista - a Ing. Josef Moravec, ředitel SPŠKS v Hořicích, také  jeho jmenovec - vedoucí učitel a garant sochy akad. sochař Michal Moravec, senátorka Mgr. Miluše Horská, předseda Svazu kameníků a kamenosochařů ČR Bohumil Pánek, místopředseda Svazu Ing. Karel Dušek a ředitel jedné ze sponzorských firem Kámen Ostroměř s.r.o. Ing. Pavel Barták Ph.D.

   Přítomné přivítal ředitel nemocnice MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA, a dárcům poděkovala Matka Bohuslava - generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Oddělení paliativní péče představila jeho primářka sestra Přemysla - MUDr. Marková a s celým projektem¹ seznámil přítomné prof. Petr Piťha. Po odhalení sochy Matkou Bohuslavou ji posvětil Páter Jan Gerndt, nemocniční kaplan a kanovník katedrály sv. Víta.

   Všechny zájemce pak primářka sestra Přemysla provedla zbrusu novým oddělením paliativní péče, které umožňuje udržení maximální kvality života pacientů v pokročilém stadiu nevyléčitelné choroby a umožňuje nejen pobyt nemocných, ale i jejich blízkých.

                                                                                                                                    (blah)

Poznámka:

¹ Podrobně o projektu viz K poctě Anežky České, in: KÁMEN 17, 2011, č. 2, s. 87-89 a K poctě Anežky Přemyslovny, in: KÁMEN 17, 2011, č. 3, s. 97-98.

 

 

TRENĆÍNSKÁ VÝSTAVA KAMENÁR

 

Desátý ročník slovenské výstavy Kamenár, pořádané společností EXPO CENTER a.s., se uskutečnil ve dnech 16.-18. února 2012 v Trenčíně. Témata letošní výstavy zahrnovala širokou škálu činností a expozic souvisejících s kamenickým řemeslem - kamenické výrobky, stroje, zařízení a přípravky pro opracování a ochranu kamene, bezpečnost práce, odbornou literaturu, školství apod.

   Doprovodným programem výstavy byly semináře o podmínkách získání příspěvků ze strukturálních fondů, schéma státní pomoci na podporu inovačních technologií, workshop pro drobné podnikatele, chemie v kamenictví...

   Počet vystavovatelů byl oproti loňsku menší, což je pravděpodobně způsobené celkovou stagnací ekonomiky, která se nevyhnula ani této komoditě. Podle sdělení paní Bc. Zuzany Jarošové  je záměrem organizátorů pořádat tuto výstavu i nadále, a to s důraznějším  zaměřením na témata přímo spojená s kamenictvím - na výrobky z kamene pro běžné, průmyslové a stavební použití, na interiérové (kuchyně, koupelny, krby, bytové doplňky) i exteriérové realizace (zahradní nábytek, fontány, dlažby ap.).

   Pořadatelé chtějí poskytnout větší prostor umělcům - kamenosochařům, řemeslníkům, sběratelům minerálů (formou burzy), soutěžím škol s kamenickým a kamenosochařským zaměřením - a rovněž hodlají rozšířit doprovodný  program ve formě workshopů a odborných přednášek. Do budoucna očekávají větší účast profesních skupin cechů a svazů kameníků a organizací na podporu drobných a středních podnikatelů.

                                                                                                                                           (zj)

   

 

ZAPOMENUTÉ VÝROČÍ ROKU 2011

 

18. září 1961 zemřel významný sochař Jesenicka Josef Obeth. Narodil se roku 1874 v Terezíně u Mikulovic v rodině kameníka. Po studiu na Zemské škole pro mramorový průmysl v Supíkovicích studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni.

   Vrátil se do rodného kraje a ve Velké Kraši vybudoval ateliér a dílnu. mezi jeho nejznámější díla bezesporu patří pomník přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincenze Priessnitze v Jeseníku.                                                                                                                        (mai)

                                                                                                                         Foto Hugo Maier.

Poznámka redakce:

Umělci jsme se podrobně věnovali v článku Bohumily Tinzové Sochař Josef Obeth se dočkal monografie, in: KÁMEN 15, 2009, č. 2, s. 19-21.

 

 

Z VÝBORU SVAZU KAMENÍKŮ

 

Za hojné účasti členů výboru Svazu kameníků a kamenosochařů ČR (S KaK) se 5. března konala v Praze jeho schůze, navštívená tentokrát i zástupcem časopisu KÁMEN.

   Schůze řízená předsedou S KaK Bohumilem Pánkem a moderovaná novým svazovým tajemníkem Václavem Hradeckým mj. potvrdila i na tento rok smlouvu s EUROROCKEM, přijala informaci o připravované výstavě KÁMEN HOŘICE 2012 (pozvánku najdete na jiném místě) a o nabídce Společenstva kamenosochařů se sídlem v Hradci Králové k navázání užší spolupráce.

   Členové výboru schválili návrh rozpočtu na roky 2012-2013 a seznámili se s finanční situací Svazu včetně seznamu dlužníků členských příspěvků k začátku roku 2012. Věnovali se rovněž přípravě valné hromady S KaK, která se uskuteční 15. června od 10 hod. v Hořicích v rámci výstavy KÁMEN HOŘICE 2012.

   Ing. Zdeněk Knedla seznámil přítomné s návrhem žádosti těžařů blokové suroviny na Ministerstvo průmyslu a obchodu o snížení procentní výše úhrady za vydobyté suroviny. V současnosti je pro blokovou těžbu (jak jsme už jednou informovali) stanovena sazba ve výši 8 %, což je ve srovnání se sazbou pro stavební kámen (2 %) čtyřikrát (!) víc. Neodůvodnitelná situace tak dotčené firmy ničí a velmi brzy může vést k zániku mnoha společností zabývajících se blokovou těžbou kamene.

   Ing. Karel Dušek mj. doporučil zvýšit aktivitu Svazu při spolupráci s odbornými školami a informoval o činnosti Společenstva kamenosochařů, stejně jako o dalších možnostech získání ochranných známek přírodního kamene. Kvůli zahraniční cestě omluvený Norbert Durych poslal výboru zprávu o semináři Čištění, zpevnění a ochrana kamene, který zorganizoval 28. února a který se setkal s kladným přijetím jeho účastníků.

                                                                                                                                            (blah)

Kontakt:

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR 

tajemník Václav Hradecký 

mob.: +420 602 586 085 

e-mail: vaclav.hradecky@hrad.cz

 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2012