Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

MOZAIKA 3/2012

 

 

DO BRNA NA STAVEBNÍ VELETRH

 

Sotva v Brně utichlo hokejové křepčení a vyschly pípy s modrým mokem, otevřely se brány Stavebních veletrhů 2012, z nichž nás zajímal především 17. mezinárodní stavební veletrh IBF (24.-28. dubna).

   Na brněnském Výstavišti jsme tentokrát zaznamenali následující firmy, společnosti a organizace, více či méně související s našimi obory: Přírodní kámen s.r.o. Praha, Přírodní kámen Miroslav Drozd Veselí nad Moravou, Kámen Engineering s.r.o. Hradec Králové, Granit Lipnice s.r.o. Dolní Město, Eutit s.r.o. Mariánské Lázně, Cidemat Hranice s.r.o. Hranice, Man Bohuslav - Kamenictví Hořice, Halfen-Deha .r.o. Praha, Richter-Pizarras Vítkov, Stone 4You. e.U Znojmo, Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá, Schlüter-Systems KG Iselhorn/DE, Powerscreen ČR, s.r.o. Pardubice, NorWit, s.r.o. Pustiměř, Flex-Elektronářadí, s.r.o. Mladá Boleslav, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)  Praha, Technický a zkušební ústav Praha.

   Spolupořadateli IBF byl Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a ČKAIT. Pokud jsme na některého vystavovatele zapomněli, omlouváme se. Orientaci komplikoval společný seznam vystavovatelů, ať už se prezentovali na IBF, nebo na SHK, MOBITEXU, URBISU nebo ENVIBRNO. Pozornosti návštěvníků se těšilo Stavební centrum Stavebních veletrhů Brno v pavilonu V, které zorganizovaly ČKAIT a Stavební fakulta VUT Brno. Souběžně působila na Výstavišti jednotlivá poradenská centra cechů a profesních organizací, uskutečnila se řada přednášek, sympozií, kongresů, konferencí, kulatých stolů a vyhlášení výsledků soutěží (např. Výrobek roku 2012 nebo Stavba Jihomoravského kraje 2011).

                                                                                                                                           (ota)

Kontakt:

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Tel.: +420 541 152 888, fax: +420 541 152 889

e-mail: ibf@bvv.cz 

www.ibf.cz, www.stavebniveletrhy.cz

 

KŘÍŽ POD ROZHLEDNOU ŠTĚPÁNKA

 

Na terasovité planině těsně pod rozhlednou Štěpánka nad Příchovicemi v Jizerských horách byl obnoven kamenný kříž. Je vysoký tři metry (včetně 90 cm podstavce), šíři ramen má 210 cm. Byl vysekán z místní "tanvaldské" žuly, ale zřejmě nikoli z nějakého lomu, ale z volných bloků přirozených výchozů, kterých je zde mnoho.

   Podle provizorního informačního textu pana Jana Staňka, správce rozhledny Štěpánka, byl kříž znovu osazen na konci listopadu 2011 skupinou nadšenců pro vojenskou historii z Tanvaldu a přilehlých osad. Kříž byl součástí symbolického hřbitova německých obyvatel, padlých v první světové válce, který vznikl po roce 1918. Bylo zde okolo třiceti náhrobních kamenů, přibližně metrových obelisků, dopravených jednotlivými obcemi. Samotný kříž byl povalen a svrhnut ze skály někdy po skončení druhé světové války v době odsunů německých obyvatel.                                                                                                                                 (lž)

                                                                                                                             Foto M. Lažan.  

 

 

STAVEBNÍ A OZDOBNÉ KAMENY SVATOVÍTSKÉ KATEDRÁLY

 

Ve středu 9. května se konala desátá - a bohužel už poslední - vycházka za pražskými kamennými památkami, kterou opět připravil Ing. Václav Rybařík a uspořádaly Česká geologické služba - odbor krystalinika a Česká geologická společnost.

   Díky zasvěcenému odbornému výkladu Ing. Rybaříka se účastníci vycházky podrobně seznámili s kamennou architekturou i sochařskou výzdobou pláště a především interiéru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, a to včetně kaple sv. Václava a Královské hrobky. Vycházka navázala na návštěvu katedrály před třemi roky, na kterou však nezbylo příliš času a navíc jsme se tehdy nemohli seznámit s novými badatelskými poznatky a zjištěními.

   Katedrála byla založena v roce 1344 a v zásadě dokončena až v roce 1929. Její délka je 124 m, šířka 60 m a výška velké věže 96,6 m. Na novogotickém západním průčelí budí největší pozornost růžicové okno z boháňského pískovce, stejně jako socha Arnošta z Pardubic (L. Kofránek 1952, mšenský pískovec), která nahradila původní sochu Františka Josefa I. - a socha Karla IV. (S. Sucharda 1908, hořický pískovec).

   Na jižním průčelí zasvěcené diváky zaujme mj. kopie pamětní desky z roku 1396 (mramor z ostrova Naxos, kopie J. Novotný - T. Rafl 2004, originál nyní v interiéru), klenutá předsíň ze zápského pískovce (od Brandýsa n. L.), nebo sedm náhrobníků z 15.-17. století převážně ze žehrovického pískovce.

   Interiérem nás Ing. Rybařík vedl ke kapli sv. Anežky s oltářem ze suchomastského (ne sliveneckého!) červeného mramoru, kapli Schwarzenberské (zde oltář ze sliveneckého mramoru), k Nové arcibiskupské kapli s epitafy českých arcibiskupů a biskupa Podlahy (oltář ze sliveneckého a untersberského mramoru), ke kapli sv. Zikmunda (oltář z opuky a sliveneckého mramoru), ke kapli sv. Anny zvané též Nostická (oltář z pirnského pískovce, sochy z istrijského vápence), kapli Staré arcibiskupské neboli Pernštejnské (tumba Vratislava z Pernštejna z adnetského mramoru), ke kapli sv. Jana Křtitele (oltář z pískovce a opuky), kapli P. Marie (oltář: slivenecký, adnetský a kararský mramor, opukové tumby Břetislava I. a Spytihněva II., před kaplí náhrobníky 14 biskupů, naproti kapli náhrobní oltář sv. Víta z pískovce a mramoru).

   Od osové kaple P. Marie pokračovala prohlídka kaplí sv. Ostatků neboli Slezskou (opukové tumby Přemysla Otakara I. a II.), kaplí sv. Jana Nepomuckého (mramorová tumba Jana Očko z Vlašimě), náhrobkem sv. Jana Nepomuckého (mramorové zábradlí), kaplí sv. Maří Magdaleny (náhrobníky Matyáše z Arrasu a Petra Parléře ze žehrovického pískovce), kaplí sv. Kříže (sestup do Královské hrobky, viz níže), kaplí sv. Ondřeje (Martinickou) a kaplí sv. Václava se stěnami obloženými ametysty, křišťály, jaspisy, chalcedony, acháty, chrysoprasy, porfyry a topasy. Kapli vévodí socha sv. Václava od P. Parléře z let 1372-73 z opuky až prachovce. Prohlídka pokračovala náhrobníkem sv. Vojtěcha z bronzu a sliveneckého mramoru v hlavní lodi, v jižní boční lodi pak tympanonem nad vchodem do věže, originálem výše zmíněné pamětní desky a kaplí sv. Ludmily s novogotickým oltářem z kopaninské opuky. A Královská hrobka? Vyniká průčelím z nučického pískovce a kararského mramoru, dvěma sarkofágy z todického syenitu (Václav IV. a čtyři manželky Karla IV.) a dalším sarkofágem z tmavé slezské žuly.

   Co dodat závěrem? Za sérii deseti poutavých vycházek si zaslouží poděkování jak organizátoři, tak především obětavý průvodce Ing. Václav Rybařík, kterého naši čtenáři znají z četných příspěvků.

                                                                                                                                     (blah)

 

 

VZPOMÍNKA NA VILÉMA DOKOUPILA

 

Před 160 lety, 30. května 1852, se v Boskovicích narodil první ředitel sochařsko-kamenické školy v Hořicích. Jako jedenatřicetiletý byl do funkce jmenován výnosem c.k. ministerstva 9. listopadu 1883.

   Během krátké doby vypracoval učební osnovy, které se staly vzorem pro další odborné školy v Supíkovicích a v Žulové. Vyučování začalo 3. března 1884; bylo zapsáno 14 žáků a pět hospitantů. Výuka se uskutečňovala v provizorních prostorách dívčí měšťanské školy v Komenského ulici. Od samého začátku existovala dvě oddělení - sochařské čtyřleté a kamenické zprvu tříleté. V roce 1891 byla dokončena nová budova, v té době ovšem jen jednopatrová. Po dvacetiletém vedení školy byl první ředitel vystřídán arch. Václavem Weinzettlem¹, za jehož působení byla v roce 1908 dokončena nástavba druhého patra.                   Vilém Dokoupil má nezastupitelnou zásluhu na rozvoji a věhlasu sochařsko-kamenické hořické školy. Město Boskovice ho 1. srpna 1903 jmenovalo čestným občanem. Zemřel v Praze 18. února 1927.

                                                                                                                             Hugo Maier

Poznámka redakce:

Viz Rybařík, V.: 2012 - Architekt Václav Weinzettl (1862-1930), in: KÁMEN 18, č. 2, s. 59-60.

 

 

EXPO MOKRÁ 2012: ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ I EXPONÁTY

 

Málokterý tuzemský veletrh nabízí tak atraktivní prostředí a ještě atraktivnější exponáty jako mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví, který se pod tradičním názvem EXPO MOKRÁ uskutečnil ve dnech 5.-7. června 2012.

   Veletrh, jehož je časopis KÁMEN jedním z mediálních partnerů, pořádá každý sudý rok Těžební unie Brno a lze konstatovat, že díky organizátorům vše funguje jako dobře ošetřované švýcarské hodinky. Pod mottem Vaše šance vyniknout se tentokrát představilo 107 vystavovatelů z ČR, Slovenska, Francie a Rakouska. Záštitu nad veletrhem převzali ministr průmyslu a obchodu MUDr. Martin Kuba, ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa, předseda Českého báňského úřadu Ing. Ivo Pěgřímek, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a primátor statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA.

   Prostor kamenolomu v Mokré u Brna zapůjčila po dobu trvání veletrhu opět firma Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost. Na ploše přes 70 tisíc m² se představily (i v chodu) těžební stroje, prostředky na přípravu rubaniny, nakládací a přepravní technika, stroje a linky na drcení a třídění kameniva, terénní automobily, dempry atd., atd.

   Komu nestačila adrenalinová podívaná na překonávání "sjížďáku" se sklonem 45°, mohl přijmout roli diváka nefalšovaného ukázkového odstřelu. Studenti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně se zase mohli zúčastnit odborných seminářů a především si prohlédnout těžební techniku na jednom místě a přitom v pohybu.

   Veletrh EXPO MOKRÁ 2012 se vydařil a nezbývá než se těšit na přehlídku za dva roky.

                                                                                                                         Jiří Blahota

Kontakt:

Těžební unie

Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno-Lesná 

Tel.: +420 545 193 411, fax: +420 545 211 014

e-mail: unie@tezebni-unie.cz                      

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2012