Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

    

DEVÁTÁ VÝSTAVA KÁMEN HOŘICE 2014

 

Josef Moravec

 

 Ve dnech 12.-14 června 2014 se ve Střední průmyslové škole kamenické a sochařské uskutečnila v pořadí již 9. výstava Kámen Hořice 2014. Tato největší "slavnost kameníků a sochařů" získává tradičně podporu veřejnosti. Záštitu tentokrát poskytli hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc, náměstek hejtmana Ing. Josef Táborský, místopředseda vlády  MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, ministr kultury Mgr. Daniel Herman, ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc., předseda Českého báňského úřadu Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA a místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská.

 

     Spolupořadatelem výstavy bylo tradičně Město Hořice. Kromě výstavy, jak ji znají zasvěcení čtenáři z předcházejících let, byla tato navíc spojena se sochařským sympoziem na téma "cesta ke smíření nad osobností Mistra Jana Husa". Město Hořice si připomnělo 100 let od odhalení Husova pomníku Ladislava Šalouna v Hořicích, který se stal předchůdcem  pražského díla na Staroměstském náměstí. Pro školu byla výstava příležitostí oslavit 130 let své existence. Každá tato položka výstavy by nejspíše vydala na samostatný článek. Přes nesporně ekonomicky obtížné období pro podnikatele se výstavy jako prezentace firem účastnilo 34 vystavovatelů. Závěrečná aukce děl a výrobků školy byla rovněž nečekaně úspěšná.

     V oficiální části zahájení ředitel školy připomněl historické důvody založení školy ministerstvem kultu vídeňského dvora v povznesení řemesel a odborného školství, což je velmi hlasitě slyšet jako požadavek i v dnešní době. Připomenul také závažná témata existence a budoucnosti školy, především v zavedení high technology robotického pracovitě se všemi doprovodnými technologiemi (3D skenování, free form modelling, 3D tisk a robotické rameno). Netajil se skutečností, že řada lidí z oboru a bohužel i zaměstnanců školy  tyto technologie aktivně zavrhuje s tím, že budou brát lidem práci, což je standardní doprovod každé historické inovace nejvyššího řádu. Vyjádřil však přesvědčení, že historie vbrzku ocení, že škola disponuje špičkovým pracovištěm, které žádná škola v Evropě v této podobě nemá. Zajímavá byla také zmínka o "vražedné kombinaci" vzdělávacího prostředí. Za posledních deset let se zdesateronásobil počet uměleckých škol v ČR za současného poklesu počtu vycházejících žáků ze základních škol, což za několik okamžiků potvrdil i zástupce ministerstva školství Mgr. Zdeněk Pracný. V historickém kontextu pak připomenul snahu o získávání zahraničních žáků ze zemí mimo EU, což byla při vzniku školy v roce 1884 mnohem jednodušší záležitost než nyní.

     Za nejvzácnějšího hosta byl při slavnostním zahájení označen zástupce města Konstanz (Kostnice) dr. Rugert. Ten spolu se zástupkyní Církve československé husitské ThDr. Hanou Tonzarovou informoval o společném projektu školy a města Konstanz. V příštím roce bude odhalena socha připomínající tzv. Společné prohlášení nad osobností Mistra Jana Husa, které bylo podepsáno v roce 1999 pod patronací Jana Pavla II. a kde byla vyslovena lítost církve nad osudem významného českého kazatele. Vybrané dílo pak dr. Rugert prezentoval i České televizi s tím, že bude instalováno velice blízko místa upálení Jana Husa ve velikosti asi 3 m. Autorkou vybraného návrhu je žákyně školy Adéla Kačabová.

     Z oficiálních hostů pak promluvil za ministerstvo školství Mgr. Zdeněk Pracný, který ocenil mj. projekt "těžba a zpracování ropy a zemního plynu" a nově zavedené technologie spolu se svými dvěma bývalými náměstky Mgr. Petrem Roupcem a PhDr. Františkem Kozlem. Dalším hostem, který ocenil nové technologie zaváděné do školy, byl zástupce ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Horáček, který se zabývá právě high technology. Zástupce Českého báňského úřadu dr. Urbanec ocenil činnost školy v systému vzdělávání v oborech, které pracují v "hornických činnostech a činnostech vykonávaných hornickým způsobem". Při této příležitosti vyznamenal pamětní zlatou medailí ČBÚ pana Bohumila Chomouta. Škole pak popřál do dalších let hodně sil a úspěchů předseda Svazu kameníků a kamenosochařů ČR Bohumil Pánek. Spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava ocenil děkan hornicko-geologické fakulty prof. Vojtěch Dirner s delegací několika akademických pracovníků. Oficiální zahájení strhlo k projevu i radní Královéhradeckého kraje pro školství Mgr. Táňu Šormovou a radního pro kulturu Ing. dr. Otakara Rumla.

     Zásadním posílením prezentace školy byla také výstava prací pedagogů školy a na hořickém náměstí výstava prací žáků. Jinak formulováno - výstava se do areálu školy jaksi nevešla.

     Za zmínku stojí také zahraniční účast. Slovenská delegace v čele s dr. Štefanem Čerešem sebou přivezla absolventy školy, kteří přijeli z kanadského Toronta. Dvě delegace z Polska jednaly o prohloubení spolupráce a účasti na polských výstavách. Velmi pak ocenily spolupráci při vzniku podobné školy v polské Sandomierzi. Zajímavá byla účast vystavovatelů z Turecka, kteří projevili velký zájem o informace o vzdělávání zahraničních žáků ze zemí mimo EU.

     Během konání výstavy se uskutečnilo několik schůzek profesních svazů, tj. Svazu kameníků a kamenosochařů ČR a Cechu kameníků. Tradičně pak vedení školy potěšila i návštěva "veteránů školy" akad. soch. Miroslava Rybičky, Ing. arch. Hynka Glosera, CSc.,  pana Vaška a pana Bořivoje.

     Za perfektní organizaci výstavy a koordinaci s městem zaslouží poděkování zástupkyně ředitele Mgr. Iva Mádlová. Vedení školy se těší na příští výstavu.

 

Kontakt: 

SPŠkamenickáasochařská

Husova675,50801Hořice 

e-mail:info@sspsks.cz 

www.spsks.cz

 

 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2014